Menubalk - In- uitloggen

Webinar

juni 2020
In de huidige tijd worden steeds meer nascholingen omgezet naar online-versies. Indien u een nascholing heeft die u wilt omzetten naar een webinar of een on-demand e-learning en deze wil laten accrediteren, wil ik u hierbij graag informeren over de regels die binnen GAIA gelden bij webinars. Volgens bijgaande ABFE beoordelingsregels zijn er de volgende punten om rekening mee te houden:

  • het moet aannemelijk zijn dat men iets leert
  • er moet borging zijn dat het gehele leerproces doorlopen wordt
  • interactiviteit is noodzakelijk
  • inhoudelijk moet het van goede kwaliteit zijn
  • eindtoets (alleen verplicht bij on-demand webinars & e-learnings, dus niet voor live webinars)

De technische invulling van deze regels zal gedaan moeten worden door de leverancier van de webinar.

Webinar /
live uitzending
Een live webinar is bij de NIV gelijk gesteld aan een live fysieke bijeenkomst (toetsvragen niet verplicht).
Als een online-nascholing eenmalig uitgezonden worden en men dus live aanwezig moet zijn, dan is accreditatie door de WV(-en) voldoende.
E-learning /
on-demand webinar
Als een webinar on demand is, dan moet het format eerst door het ABFE (Accreditatie Bureau Format E-learning) worden beoordeeld en vervolgens door de WV(en) op medische inhoud.
Dus in dat geval zijn er twee beoordelingsstappen voor toekenning van de accreditatie
Eindtoets

Verplicht bij een e-learning of on demand webinars
Niet-verplicht bij live webinars/uitzendingen

Handleiding toetsvragen Op de website van ABFE is een handleiding voor het maken van toetsvragen geplaatst.
In de bijlage ‘regelgeving ABFE e-learning’ vindt u onderaan de belangrijkste tips voor het maken van toetsvragen.