Menubalk - In- uitloggen

Webinar

juni 2020
In de huidige tijd worden steeds meer nascholingen omgezet naar online-versies. Indien u een nascholing heeft die u wilt omzetten naar een webinar of een on-demand e-learning en deze wil laten accrediteren, wil ik u hierbij graag informeren over de regels die binnen GAIA gelden bij webinars. Volgens bijgaande ABFE beoordelingsregels zijn er de volgende punten om rekening mee te houden:

  • het moet aannemelijk zijn dat men iets leert
  • er moet borging zijn dat het gehele leerproces doorlopen wordt
  • interactiviteit is noodzakelijk
  • inhoudelijk moet het van goede kwaliteit zijn
  • eindtoets (alleen verplicht bij on-demand webinars & e-learnings, dus niet voor live webinars)

De technische invulling van deze regels zal gedaan moeten worden door de leverancier van de webinar.

Webinar / live uitzending Als een online-nascholing eenmalig uitgezonden worden en men dus live aanwezig moet zijn, dan is accreditatie door de WV(-en) voldoende.
E-learning / on-demand webinar Als een webinar on demand wordt/is, dan moet het format eerst door het ABFE (Accreditatie Bureau Format E-learning) worden beoordeeld en vervolgens door de WV(en) op medische inhoud. Dus in dat geval zijn er twee beoordelingsstappen voor toekenning van de accreditatie
Eindtoets Webinars: dit geldt niet voor webinars/live uitzendingen
E-learning: een entreetoets aan het begin van een e-learning is niet verplicht, een eindtoets is wel verplicht.
Handleiding toetsvragen Op de website van ABFE (https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/abfe.htm) is sinds kort een handleiding voor het maken van toetsvragen geplaatst. In de bijlage ‘regelgeving ABFE e-learning’ vindt u onderaan al de belangrijkste tips voor het maken van toetsvragen.

Zie ook de beoordelingsregels webinar elders op deze website.