Menubalk - In- uitloggen

Voor internist

Eén van de herregistratie-eisen is dat elke internist in 5 jaar tijd minimaal 200 uur geaccrediteerde nascholingen (deskundigheidsbevordering DKB) volgt. Een compleet overzicht van alle geaccrediteerde nascholingen voor internisten kunt u vinden in de NIV congresagenda. De zaken die de NIV niet accrediteert als DKB kunt u vinden in de bijlage.

GAIA Inloggen
Voor het vastleggen van nascholingspunten is een digitaal systeem ontwikkeld (GAIA = Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie). In dit persoonlijk dossier worden nascholingspunten vastgelegd van geaccrediteerde nascholingen en deelname aan een kwaliteitsvisitatie. Meer informatie vindt u op de website van de KNMG en in de folder die als bijlage is toegevoegd.

Afspraken & Wetenswaardigheden Accreditatieproces NIV
Door de tijd heen wordt het accreditatieproces aangepast en/of aangescherpt. De afspraken en wetenswaardigheden die voor internisten en congresorganisaties van belang zijn staan in de bijlage die u kunt vinden op de pagina 'Algemeen'.