Menubalk - In- uitloggen

Op voorhand geaccrediteerd

Vanwege COVID-19 worden buitenlandse congressen geannuleerd, verplaatst of omgezet naar een virtuele vorm. In de excel-bijlage ziet u de aanpassingen die inmiddels verwerkt zijn.

Wanneer de op voorhand geaccrediteerde buitenlandse nascholing 'on demand' wordt (dus niet op een vaste datum plaatsvindt), dan wordt deze toegevoegd aan het rijtje met de op voorhand geaccrediteerde online nascholingen en kunt u deze ook toevoegen aan uw GAIA dossier. Voorbeelden: ENDO Online 2020 en ISLH 2020. Toevoegen in GAIA gaat dan via de optie 'buitenlandse ONLINE nascholing'.

Ontbreekt het online congres dat u wilt volgen? Neem dan contact op met het NIV bureau.


Volgens vastgestelde criteria wordt een aantal nascholingen op voorhand geaccrediteerd. Deze aanvragen worden niet besproken in de Commissie Accreditatie, maar dienen wél te worden toegevoegd aan het GAIA-systeem door de Nederlandse aanbieders. Ook dienen zij na afloop presentie in te voeren. De aanbieders van deze op voorhand geaccrediteerde nascholingen ontvangen geen factuur, omdat er geen beoordelingsproces is, maar slechts een administratieve afhandeling.

Overzicht
Voor een volledig overzicht verwijzen wij u naar de excelbijlage onderaan deze pagina.

Nederland

 • Internistendagen en overige nascholingsactiviteiten van de NIV
 • Vakinhoudelijke nascholing vanuit de academie (PAOG’s)
 • Vakinhoudelijke nascholing vanuit de Integrale Kanker Centra
 • Vakinhoudelijke nascholing van Stichting Sanquin Bloedvoorziening
 • Vakinhoudelijke nascholing van verenigingen op deelgebieden van de Interne Geneeskunde
 • Medisch-inhoudelijke nascholing die geaccrediteerd is door de wetenschappelijke verenigingen van MDL-artsen, klinisch geriaters en reumatologen
 • MKSAP regionale bijeenkomsten

Buitenland

 • Buitenlandse nascholing aangemerkt door de secties van de differentiaties (bijlage onderaan de pagina)
 • Internationale nascholingen betreffende interne geneeskunde geaccrediteerd door de European Accreditation Council van de European Union of Medical Specialists (EACCME)
 • EFIM congressen
 • ISIM congressen
 • ACP congressen

Online

 • Interne geneeskunde: NEJM l BMJ l Annals of Internal Medicine l MKSAP van ACP | Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) | IRIM 2020 on demand*
 • Endocrinologie: EBR Endocrine Board Review, ESAP, Pediatric ESAP, ENDO Online 2020
 • Hematologie: ASH l Training on-line van EHA | ESH Online Training, ISLH 2020 (Laboratory Hematology)
 • Medische Oncologie: ASCO l The Oncologist
 • Nefrologie: KSAP, NephSAP, ISPD

* IRIM 2020 wordt ook live uitgezonden (26 juli t/m 1 augustus). Als u de live versie heeft, dan dit congres via de congresagenda toevoegen aan uw GAIA dossier: IRIM 2020 LIVE STREAMING: Annual Intensive Review of Internal Medicine Course (Harvard) (ID nummer: 386357). IRIM 2020 on demand kiezen als u het congres volgt in de 30 dagen dat het nog online beschikbaar is.

Toevoegen aan uw GAIA dossier
Hoe u op voorhand geaccrediteerde nascholingen kunt toevoegen aan uw GAIA dossier vindt u in de handleiding onder het kopje 'buitenlandse nascholing' op deze website.