Menubalk - In- uitloggen

Op voorhand geaccrediteerd

Volgens vastgestelde criteria wordt een aantal nascholingen op voorhand geaccrediteerd. Deze aanvragen worden niet besproken in de Commissie Accreditatie, maar dienen wél te worden toegevoegd aan het GAIA-systeem door de Nederlandse aanbieders. Ook dienen zij na afloop presentie in te voeren. De aanbieders van deze op voorhand geaccrediteerde nascholingen ontvangen geen factuur, omdat er geen beoordelingsproces is, maar slechts een administratieve afhandeling.

Overzicht
Voor een volledig overzicht verwijzen wij u naar de excel-bijlage.

Nederland

 • Internistendagen en overige nascholingsactiviteiten van de NIV
 • Vakinhoudelijke nascholing vanuit de academie (PAOG’s)
 • Vakinhoudelijke nascholing vanuit de Integrale Kanker Centra
 • Vakinhoudelijke nascholing van Stichting Sanquin Bloedvoorziening
 • Vakinhoudelijke nascholing van verenigingen op deelgebieden van de Interne Geneeskunde
 • Medisch-inhoudelijke nascholing die geaccrediteerd is door de wetenschappelijke verenigingen van MDL-artsen, klinisch geriaters en reumatologen
 • MKSAP regionale bijeenkomsten

Buitenland

 • Buitenlandse nascholing aangemerkt door de secties van de differentiaties (bijlage VOLGT)
 • Internationale nascholingen betreffende interne geneeskunde geaccrediteerd door de European Accreditation Council van de European Union of Medical Specialists (EACCME)
 • EFIM congressen
 • ISIM congressen
 • ACP congressen

Online

 • Interne geneeskunde: NEJM l BMJ l Annals of Internal Medicine l MKSAP van ACP | Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG)
 • Endocrinologie: ESAP, Pediatric ESAP
 • Hematologie: ASH l Training on-line van EHA | ESH Online Training
 • Medische Oncologie: ASCO l The Oncologist
 • Nefrologie: KSAP, NephSAP, ISPD