Menubalk - In- uitloggen

Nascholingen buiten vakgebied

Maximum 25%
Vanaf 1 mei 2013 worden geaccrediteerde nascholingen buiten het eigen vakgebied, met een maximum van 50 accreditatiepunten (= 25% van het totaal aantal punten dat behaald moet worden in 5 jaar tijd) meegeteld voor de herregistratie als internist en getoond in het persoonlijk GAIA dossier. De zogenaamde 25% regeling.

De reden voor deze aanpassing is dat de praktijk erom vraagt. Internisten kunnen op deze wijze voor een beperkt aantal punten nascholen in bijv. de cardiologie, neurologie, klinische genetica, microbiologie, psychiatrie etc. (Het is uiteraard toegestaan om meer dan 50 uur buiten het vakgebied na te scholen, maar deze uren tellen niet meer mee voor de herregistratie alhoewel ze wel zichtbaar zullen zijn in het persoonlijk GAIA dossier (met 0 punten).

Nu voor nascholingen buiten het eigen vakgebied een officiële regel is, is het niet langer nodig dat de accreditatiecommissie van de NIV aanvragen buiten het eigen vakgebied van Nederlandse aanbieders nog in behandeling neemt. Internisten kunnen ten slotte nu van een nog breder aanbod gebruik maken en kunnen van te voren -  via de congresagenda’s van de andere wetenschappelijke verenigingen – controleren of de nascholing van hun keuze geaccrediteerd is.

Geen maximum bij allergologie, klinische geriatrie, MDL en reumatologie
De NIV erkent van oudsher de accreditatiepunten van enkele ‘aanpalende’ wetenschappelijke verenigingen. Deze punten worden meegeteld in de categorie interne geneeskunde en kennen géén maximum. Via onderstaande links kunt u de congresagenda’s van de betreffende verenigingen bekijken.

Nederlandse Vereniging voor Allergologie en Klinische Immunologie (NVvAKI)
Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
Nederlandse Vereniging voor Maag-Darm-Leverartsen (MDL)
Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR)

Geen maximum bij algemene nascholingen (ABAN)
Ook worden door de NIV nascholingen erkend van algemene aard, die geaccrediteerd zijn door het Accreditatie Bureau Algemene Nascholingen (ABAN). Deze nascholing zijn weliswaar niet medisch inhoudelijk, maar worden vooralsnog volledig meegeteld en kennen ook geen maximum. Onderstaand de link naar de ABAN congresagenda. Tevens staan deze nascholingen vermeld in de congresagenda van de NIV. Congresagenda ABAN