Menubalk - In- uitloggen

Kwaliteitsvisitatie in GAIA

Uw deelname aan de vijfjaarlijkse NIV kwaliteitsvisitatie van uw vakgroep/maatschap wordt in GAIA vastgelegd. Een rood bolletje in uw dossier betekent dat u (nog) niet aan een kwaliteitsvisitatie heeft deelgenomen in uw huidige herregistratieperiode.  

Academische centra
In 2015 is de NIV gestart met de kwalititeitsvisitaties van de academische centra (ieder jaar 1 of 2 klinieken). Wanneer de kwaliteitsvisitatie in uw academisch centrum plaats heeft gevonden zal na afloop door het NIV bureau a.h.v. BIG nummers van de aanwezige internisten de aanwezigheid bij de kwaliteitsvisitatie in de dossiers worden vastgelegd. 

ZBC
Op dit moment hebben er twee pilotvisitaties plaatsgevonden in verschillende ZBC's. Eind 2019 zullen er nog twee ZBC's gevisiteerd worden. De resultaten zullen wij blijven evalueren. Bent u werkzaam in een ZBC en wilt u dat uw kliniek gevisteerd wordt? Neem dan contact op met de NIV.

Ten tijde van de herregistratie als internist wordt over de kwaliteitsvisitatie een vraag gesteld in het formulier dat u per post ontvangt. Hierop kunt u aangeven waarom dit in uw dossier als ‘nog niet volledig’ staat. Redenen om verschoond te worden van deze herregistratieplicht zijn, o.a.:

  • u bent gewisseld van ziekenhuis/werkgever, waardoor u niet bij een kwaliteitsvisitatie aanwezig bent geweest gedurende uw herregistratieperiode
  • in uw ZBC vindt (nog) geen kwaliteitsvisitatie van de NIV plaats

Bij vragen hierover kunt u het beste de RGS rechtstreeks benaderen: herregistratie@fed.knmg.nl of bellen naar 088 - 440 43 10 (kantooruren).

Werkzaam in het buitenland
Voor alle medisch specialisten geldt dat tot 1 januari 2020 het oude Kaderbesluit CCMS nog geldt. Hetgeen inhoudt dat indien de medisch specialist niet aan die eisen kan voldoen hier vrijstelling voor krijgt.

Voor de regelgeving die vanaf 2020 gaat gelden, is het punt van internisten die werkzaam zijn in het buitenland nog onderdeel van wijzigingsvoorstellen van CGS. De Federatie kan dus pas ingaan op dit punt op het moment dat duidelijk is geworden of CGS het Besluit Herregistratie hier nog op zal aanpassen.

Elders op deze website vindt u de informatie van het Forum Visitatorum over kwaliteitsvisitaties.