Menubalk - In- uitloggen

Intensive Care

Indienen via ABIC (vanaf 1-4-2021)
Accreditatieaanvragen voor intensivisten moeten altijd bij ABIC (Accreditatie (& Registratie) Bureau Intensive Care Nascholingen) worden ingediend. Daardoor krijgen nascholingen de categorie 'intensive care' waardoor de punten meetellen voor zowel de herregistratie als intensivist als het basisspecialisme. De inhoudelijke beoordeling van IC aanvragen is in handen van de Accreditatiecommissie van de NVIC.

Níet via ABAN
IC nascholingen moeten nooit ingediend worden bij ABAN (Accreditatie Bureau Algemene Nascholing), omdat de categorie 'algemene nascholing' niet meetelt voor de herregistratie als intensivist (maar alleen voor het basisspecialisme).

Congresagenda ABIC
Voor het overzicht van alle nascholingen die geaccrediteerd zijn voor intensivisten gaat u naar de congresagenda van ABIC.
Intensive care accreditatiepunten tellen mee voor zowel de herregistratie als intensivist als het basisspecialisme.

Proces afhandeling IC aanvraag
De NIV heeft een coördinerende rol en handelt de aanvragen van ABIC af.
Het beoordelingsproces start na ontvangst van de betaling. Totale duur van de aanvraag 6-8 weken.

  • een congresorganisatie/ziekenhuis vraagt via GAIA accreditatie aan voor een IC nascholing bij ABIC
  • ABIC stuurt een factuur voor de afhandeling van de aanvraag (tarief 2022):
    € 127,50, excl. btw, bij nascholingen zonder inschrijfgeld en zonder sponsoring of refereerbijeenkomsten 
    € 280,50, excl. btw,  bij nascholingen met inschrijfgeld of sponsoring (of van een commerciële organisatie)
  • ABIC koppelt de beoordelaars van de NVIC voor de inhoudelijke beoordeling
  • ABIC accrediteert de aanvraag in de categorie 'intensive care'
  • de IC nascholing verschijnt in de congresagenda's van de basisspecialismen en van ABIC

Handleiding accreditatie aanvragen
Zie hiervoor de pagina 'handleidingen GAIA'

Buitenlandse aanvraag intensive care
Het aavraagformulier vindt u op de pagina 'buitenlandse nascholing'