Menubalk - In- uitloggen

Handleidingen GAIA

GAIA
De volledige handleidingen van het GAIA systeem vindt u op de website van de KNMG.
GAIA algemeen | GAIA voor artsen | GAIA voor aanbieders van nascholingen
Voor een verkorte handleiding van de belangrijkste zaken voor congresorganisaties en een korte omschrijving van de aanvraagprocedure verwijzen wij u naar de bijlagen onderaan de pagina.

Gunstbetoon
Vanaf 1 maart 2016 is de regeling zelfevaluatie gunstbetoon ingevoerd. Informatie over de regeling kunt u hier vinden. Lees meer in de handleiding of op de website van CGR

In het elektronische aanvraagformulier voor de accreditatie van nascholing moeten aanbieders van nascholing altijd al aangeven dat zij zich zullen houden aan de regels voor gunstbetoon, zoals die zijn opgesteld door de Stichting Code Geneesmiddelen Reclame (CGR). Het ministerie van VWS en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) waren van opvatting dat de accreditatiecommissies van de wetenschappelijke verenigingen zouden moeten toetsen, of aanbieders van nascholing zich daadwerkelijk aan de regels voor gunstbetoon houden. De wetenschappelijke verenigingen hebben deze taak altijd afgewezen, omdat zij het toetsen op gunstbetoon de verantwoordelijkheid vinden van de CGR en IGZ. Als compromis met VWS en IGZ hebben de wetenschappelijke verenigingen ermee ingestemd om een ‘zelfevaluatie gunstbetoon’ in het elektronische aanvraagformulier van GAIA op te nemen.

Disclosure voor sprekers
Sprekers van nascholingen zijn verplicht om een ‘disclosure sheet’ in hun presentatie op te nemen als eerste dia van hun inhoudelijke presentatie. Op die dia moeten zij eventuele banden met de industrie vermelden, of kenbaar maken dat ze geen banden hebben. Aanbieders moeten sprekers op deze plicht wijzen en zijn ervoor verantwoordelijk dat sprekers de disclosure sheet gebruiken. Zie bijlagen voor het format van een Nederlandse en een Engelse versie.

ABFE
Het accrediteren van een e-learning verloopt in twee fasen. Eerst moet het format geaccrediteerd worden (door het Accreditatie Bureau Format E-learning - ABFE) en daarna de inhoud (door de wetenschappelijke verenigingen).
Zie website ABFE voor meer informatie en handleidingen.