Menubalk - In- uitloggen

Buitenlandse nascholing

NIV leden kunnen voor een buitenlands congres accreditatie aanvragen. Het aanvraagformulier hiervoor is als bijlage onderaan aan deze pagina toegevoegd.

Aan een buitenlandse aanvraag zijn voorwaarden verbonden:

 • De aanvraag dient voor aanvang gemaild te worden aan het NIV bureau (liefst 2 maanden van tevoren, zodat het oordeel bekend is vóór aanvang van de nascholing)
 • U bent lid van de NIV
 • Het betreft internistische nascholing in het buitenland
 • De accreditatiepunten zijn nodig om te kunnen voldoen aan de herregistratie-eis interne geneeskunde en/of evt. differentiatie
 • Het congres staat (nog) niet vermeld in de congresagenda

U ontvangt van het NIV bureau een reactie:

 • Op het moment dat uw aanvraag in behandeling is genomen
 • Uw aanvraag is beoordeeld, voorzien van een instructie hoe u de nascholing aan uw persoonlijk GAIA dossier toevoegt

Achteraf aanvragen is alleen mogelijk bij uitzondering en alleen wanneer u:

 • Motiveert waarom u niet van tevoren heeft kunnen aanvragen
 • Het programma met tijdsindeling en aanvraagformulier opstuurt
 • Een certificaat kunt overleggen
 • Een PDF uitdraai van uw GAIA dossier meestuurt