Menubalk - In- uitloggen

Nascholing

Inhoudopsgave

 • ABFE / E-learning in halve uren
 • Afspraken & Wetenswaardigheden Accreditatieproces NIV
 • GAIA
 • GAIA verklaard voor jonge klaren NIV
 • Huishoudelijk reglement NIV
 • Intervisie
 • Kosten accreditatieaanvraag NIV
 • Uitvoeringen en bijeenkomsten
 • Annulering / verplaatsing nascholingen vanwege COVID-19 maatregelen
 • Webinars (regelgeving)

ABFE / E-learning in halve uren
Met ingang van 1 april 2019 is het mogelijk om e-learning(modules) van minimaal een half uur (inclusief eindtoets) voor accreditatie in te dienen. De accreditatie van e-learning wordt hiermee ook in halve uren toegekend en niet meer afgerond op hele uren. Lees meer....

Afspraken & Wetenswaardigheden Accreditatieproces NIV
Door de tijd heen wordt het accreditatieproces aangepast en/of aangescherpt. De afspraken en wetenswaardigheden die voor internisten en congresorganisaties van belang zijn staan in de bijlage ‘afspraken en wetenswaardigheden accreditatieproces NIV'.

GAIA
Voor het aanvragen van accreditatie, beoordelen van nascholingen, vastleggen van nascholingspunten en herregistratie is een digitaal systeem ontwikkeld (GAIA = Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie). Meer informatie vindt u op de website van de KNMG (de KNMG faciliteert de wetenschappelijke verenigingen bij het GAIA dossier).

GAIA verklaard voor jonge klaren NIV
Jonge klaren krijgen vanaf hun eerste registratie te maken met GAIA voor hun nascholingsdossier (voor zowel interne geneeskunde als de differentiatie). Hiervoor is een korte handleiding gemaakt om hen hierbij op weg te helpen. Deze handleiding kan uiteraard ook door iets minder jonge klaren als naslag gebruikt worden!

Huishoudelijk reglement NIV
De Commissie Accreditatie toetst nascholingsactiviteiten op basis van vastgestelde criteria. Voor het huishoudelijk reglement van de commissie verwijzen wij u naar de bijlage.

Intervisie
Vanaf 1 januari 2020 is het mogelijk om accreditatie aan te vragen voor medisch specialisten die deelnemen aan begeleide intervisie. Dit is voortgekomen uit het besluit in het Accreditatie Overleg van december 2018. Zie bijlage. Informatie, regelgeving, handleiding e.d. zijn opgenomen op de website van de KNMG

Kosten accreditatieaanvraag NIV
€ 225,00 excl. BTW voor gesponsorde en/of commerciële bijeenkomsten
€   75,00 excl. BTW voor niet-gesponsorde, niet-commerciële bijeenkomsten en/of regionale refereeravonden

Uitvoeringen en bijeenkomsten
Uitleg over het gebruik van deze termen binnen het GAIA systeem. Organiseert u een nascholing, dan is het nuttig om dit even te bekijken

Annulering / verplaatsing nascholingen vanwege COVID-19 maatregelen
De NIV hanteert de volgende regels (voor fysieke nascholingen en webinars):

 • De nieuwe datum van een nascholing kan een aanbieder zelf in GAIA aanpassen (binnen de reguliere accreditatietermijn van 1 jaar (of 2 jaar bij e-learning))
 • Als de onderwerpen van de nascholing op de nieuwe datum hetzelfde zijn, en alleen de sprekers wisselen dan hoeft er geen herbeoordeling plaats te vinden (let wel, een geoorloofde sprekerswissel is als een internist-hematoloog/-infectioloog etc. wordt vervangen door een andere internist-hematoloog/-infectioloog etc.)
 • Als de onderwerpen veranderen (dus de inhoud), of er komt een volledig nieuwe nascholing, dan moet herbeoordeling plaatsvinden tegen het gebruikelijke tarief.

Indien u meer informatie wenst kunt u het beste - in GAIA via de vraag/antwoord-mogelijkheid van uw aanvraag - contact opnemen met het NIV bureau.

Zie bijlage voor meer informatie.

Webinars
juni 2020
In de huidige tijd worden steeds meer nascholingen omgezet naar online-versies. Indien u een nascholing heeft die u wilt omzetten naar een webinar of een on-demand e-learning en deze wil laten accrediteren, wil ik u hierbij graag informeren over de regels die binnen GAIA gelden bij webinars. Volgens bijgaande ABFE beoordelingsregels zijn er de volgende punten om rekening mee te houden:

 • het moet aannemelijk zijn dat men iets leert
 • er moet borging zijn dat het gehele leerproces doorlopen wordt
 • interactiviteit is noodzakelijk
 • inhoudelijk moet het van goede kwaliteit zijn
 • eindtoets (alleen verplicht bij on-demand webinars & e-learnings, dus niet voor live webinars)

De technische invulling van deze regels zal gedaan moeten worden door de leverancier van de webinar.

Webinar / live uitzending Als een online-nascholing eenmalig uitgezonden worden en men dus live aanwezig moet zijn, dan is accreditatie door de WV(-en) voldoende.
E-learning / on-demand webinar Als een webinar on demand wordt/is, dan moet het format eerst door het ABFE (Accreditatie Bureau Format E-learning) worden beoordeeld en vervolgens door de WV(en) op medische inhoud. Dus in dat geval zijn er twee beoordelingsstappen voor toekenning van de accreditatie
Eindtoets Webinars: dit geldt niet voor webinars/live uitzendingen
E-learning: een entreetoets aan het begin van een e-learning is niet verplicht, een eindtoets is wel verplicht.
Handleiding toetsvragen Op de website van ABFE (https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/abfe.htm) is sinds kort een handleiding voor het maken van toetsvragen geplaatst. In de bijlage ‘regelgeving ABFE e-learning’ vindt u onderaan al de belangrijkste tips voor het maken van toetsvragen.