Menubalk - In- uitloggen

Nascholing

De Commissie Accreditatie toetst nascholingsactiviteiten op basis van vastgestelde criteria. Voor het huishoudelijk reglement van de commissie verwijzen wij u naar de bijlage.

GAIA
Voor het aanvragen van accreditatie, beoordelen van nascholingen, vastleggen van nascholingspunten en herregistratie is een digitaal systeem ontwikkeld (GAIA = Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie). Meer informatie vindt u op de website van de KNMG (de KNMG faciliteert de wetenschappelijke verenigingen bij het GAIA dossier).

Kosten accreditatieaanvraag
€ 225,00 excl. BTW voor gesponsorde en/of commerciële bijeenkomsten
€   75,00 excl. BTW voor niet-gesponsorde, niet-commerciële bijeenkomsten en/of regionale refereeravonden

Afspraken & Wetenswaardigheden Accreditatieproces NIV
Door de tijd heen wordt het accreditatieproces aangepast en/of aangescherpt. De afspraken en wetenswaardigheden die voor internisten en congresorganisaties van belang zijn staan in de bijlage ‘afspraken en wetenswaardigheden accreditatieproces NIV'.

Uitvoeringen en bijeenkomsten
Uitleg over het gebruik van deze termen binnen het GAIA systeem. Organiseert u een nascholing, dan is het nuttig om dit even te bekijken

GAIA verklaard voor jonge klaren
Jonge klaren krijgen vanaf hun eerste registratie te maken met GAIA voor hun nascholingsdossier (voor zowel interne geneeskunde als de differentiatie). Hiervoor is een korte handleiding gemaakt om hen hierbij op weg te helpen. Deze handleiding kan uiteraard ook door iets minder jonge klaren als naslag gebruikt worden!

E-learning in halve uren, minimum van 30 minuten (per 1-4-2019)
Met ingang van 1 april 2019 is de kleinste didactische eenheid in e-learning aangepast van 45 minuten naar 30 minuten (dit is inclusief toets). De definitie van een half uur is: minimaal 30 minuten. Voor alle duidelijkheid: 1 uur is minimaal 60 minuten, 1,5 uur is minimaal 90 minuten et cetera.   

De accreditatie van e-learning wordt hiermee ook in halve uren toegekend en niet meer afgerond op hele uren. De inhoudelijke voorwaarden voor e-learning zijn onveranderd gebleven (zie voor definities en voorwaarden de Regelgeving ABFE). Het AccreditatieOverleg heeft in december 2018 ingestemd met het voorstel van de Raad van Advies van het ABFE (Accreditatie Bureau Format E-learning) om deze wijziging mogelijk te maken.

Deze wijziging sluit aan op de ontwikkelingen in e-learning. E-learning is technisch en didactisch verder ontwikkeld mede door de wensen en voorkeuren van de gebruikers. Hierdoor kunnen kwalitatief goede e-learningmodules worden geaccrediteerd die korter duren dan de standaard van 1 uur, die bij de start van ABFE in 2012 is vastgesteld. Een toenemend aantal artsen maakt gebruik van e-learning door onder andere de flexibele mogelijkheden van plaats en tijd van leren. Voor alle overige nascholing blijven hele accreditatie-uren (punten) gelden waarbij halve uren naar boven worden afgerond.

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het secretariaat van het ABFE via 088 – 440 4340 of via a.louw.knmg@cantrijn.nl