Menubalk - In- uitloggen

Ouderengeneeskunde

Herregistratie via GAIA
Vanaf 1 januari 2018 worden alleen herregistratieverzoeken via GAIA in behandeling genomen. De herregistratie verloopt in drie stappen. Hieronder zijn deze kort weergegeven. Ook is er een instructie (PDF, 2 pagina’s) beschikbaar. 
Naar: instructie herregistratie indienen via GAIA

Wat telt wel/niet mee voor herregistratie ouderengeneeskunde?
Zie bijlage: Accreditatiepunten geldig voor de internist-ouderengeneeskunde

Stap 1 Herregistratieformulier

Het formulier kunt u onderaan de pagina vinden en downloaden. Na invulling opslaan op uw computer. Op het moment dat u uw herregistratieverzoek gaat indienen via GAIA wordt gevraagd om dit formulier als bijlage toe te voegen.

Stap 2 Nascholingsdossier compleet maken

Op voorhand geaccrediteerd per differentiatie
Bij ‘Nascholing’ staat een excelbestand met daarin de (buitenlandse en Nederlandse) congressen die op voorhand zijn geaccrediteerd door de secties. Bij Nederlandse congressen wordt uw deelname toegevoegd aan GAIA door de congresorganisatie. De buitenlandse congressen moet u zelf toevoegen aan GAIA (eerst bij interne geneeskunde en daarna kopiëren naar uw differentatieidossier) en uw deelnamebewijs / certificaat toevoegen. 
Naar: pagina met excel-bestand met (buitenlandse) op voorhand geaccrediteerde congressen

Accreditatie aanvragen voor een buitenlands congres
Is een buitenlands congres binnen uw differentiatie (nog) niet geaccrediteerd dan kunt u een aanvraag indienen bij de accreditatiecommissie. 
Naar: Informatie over accreditatie aanvragen voor buitenlands congres

Stap 3 Aanvraag indienen
Wanneer u het herregistratieformulier heeft ingevuld en uw nascholingen zijn compleet, dan kunt u vanaf 4 maanden vóór de expiratie van uw registratietermijn via GAIA uw herregistratieaanvraag indienen. 
Naar: GAIA (inloggen)

De herregistratie interne geneeskunde verloopt via de Registratiecommissie Geneeskundig Specialismen (RGS) van de KNMG. Het komt geregeld voor dat internisten-ouderengeneeskunde werkzaam zijn binnen eenvakgroep klinische geriatrie. De NIV is van mening dat dit geen bezwaar hoeft te zijn bij de herregistratie als internist, mits de verrichte werkzaamheden vergelijkbaar zijn met die van een internist ouderengeneeskunde werkzaam binnen een vakgroep interne geneeskunde.