Menubalk - In- uitloggen

Nefrologie

Herregistratie via GAIA
Vanaf 1 januari 2018 worden alleen herregistratieverzoeken via GAIA in behandeling genomen. De herregistratie verloopt in drie stappen. Hieronder zijn deze kort weergegeven. Ook is er een instructie (PDF, 2 pagina’s) beschikbaar. 
Naar: instructie herregistratie indienen via GAIA

Herregistratie-eis nascholingen
De herregistratie-eis voor de differentiatie nefrologie is vanaf 1-1-2020: 140 uur in 5 jaar (28 uur per jaar gemiddeld).

'normale situatie'

Nascholingen nefrologie (min. 75%) 105
Nascholingen raakvlakken (max 25%) 35
Totaal 140


20% coulanceregeling i.v.m. Corona (voor herregistraties tot 1-3-2025)

Nascholingen nefrologie (min. 75%)  84
Nascholingen raakvlakken (max 25%)  28
Totaal - 20% korting 112


Wat telt wel/niet mee voor herregistratie nefrologie?

WEL    

MAXIMAAL 25% (= 35 uur in 5 jaar) i.v.m. RAAKVLAKKEN met NEFROLOGIE

Nascholingspunten verkregen bij andere differentiaties met een direct raakvlak met de nefrologie (zie voorbeeld van vakgebieden hieronder) tellen voor 25% per nascholing mee bij de herregistratie voor het aandachtsgebied nefrologie (én met een maximum van 25% van het totaal aantal benodigde nascholingspunten, d.w.z. maximaal 35 uur in 5 jaar). Indien nodig zal de sectie onderbouwing hiervan opvragen bij de aanvrager van de herregistratie.

(Tip: In de praktijk kunt u het beste alle nascholingen kopiëren die vallen onder het onderstaande rijtje, waarbij u er dan rekening mee houdt dat er 35 punten maximaal van meetellen. En dat u zorgt dat u minimaal 105 punten op het gebied van de nefrologie 'in engere zin' behaalt.)

 • Nascholingen vasculaire geneeskunde
 • Nascholingen endocrinologie/diabetes
 • Nascholingen immunologie
 • Nascholingen ouderengeneeskunde/geriatrie
 • Nascholingen reumatologie
 • Nascholingen Intensive Care
 • Nascholingen echografie (DEUS) overig

NIET    

 • Algemene internistische nascholingen: Internistendagen, Snappercursus etc.
 • Algemene nascholingen: communicatie, ethiek, management etc.
 • Nascholingen acute geneeskunde
 • Nascholingen infectieziekten

Stap 1 Herregistratieformulier

Het formulier kunt u onderaan de pagina vinden en downloaden. Na invulling opslaan op uw computer. Op het moment dat u uw herregistratieverzoek gaat indienen via GAIA wordt gevraagd om dit formulier als bijlage toe te voegen.

Stap 2 Nascholingsdossier compleet maken

Op voorhand geaccrediteerd per differentiatie
Bij ‘Nascholing’ staat een excelbestand met daarin de (buitenlandse en Nederlandse) congressen die op voorhand zijn geaccrediteerd door de secties. Bij Nederlandse congressen wordt uw deelname toegevoegd aan GAIA door de congresorganisatie. De buitenlandse congressen moet u zelf toevoegen aan GAIA (eerst bij interne geneeskunde en daarna kopiëren naar uw differentatie-dossier) en uw deelnamebewijs / certificaat toevoegen. 
Naar: pagina met excel-bestand met (buitenlandse) op voorhand geaccrediteerde congressen

Accreditatie aanvragen voor een buitenlands congres
Is een buitenlands congres binnen uw differentiatie (nog) niet geaccrediteerd dan kunt u een aanvraag indienen bij de accreditatiecommissie. 
Naar: Informatie over accreditatie aanvragen voor buitenlands congres

Stap 3 Aanvraag indienen
Wanneer u het herregistratieformulier heeft ingevuld en uw nascholingen zijn compleet, dan kunt u vanaf 4 maanden vóór de expiratie van uw registratietermijn via GAIA uw herregistratieaanvraag indienen. 
Naar: GAIA (inloggen)