Menubalk - In- uitloggen

Intensive Care geneeskunde

De beoordeling van uw herregistratie Intensive Care geneeskunde geschiedt door de Gemeenschappelijke Intensivisten Commissie (GIC). De GIC rapporteert ten aanzien van de IC-herregistratie aan de Nederlandse Internisten Vereniging.

Bij uw herregistratieaanvraag moeten de volgende zaken per mail aangeleverd worden:

  1. Aanvraagformulier herregistratie Aandachtsgebied Intensive Care’. Het aanvraagformulier dient ondertekend te zijn.
  2. Werkgeversverklaring waaruit expliciet uw Intensive Care patiëntgebonden werkzaamheden blijken. De voorbeelden van een werkgeversverklaring (dienstverband) of een Assurance-rapport (freelance) dienen gebruikt te worden.
  3. Geldig herregistratiebewijs RGS
  4. PDF uitdraai(en) van uw GAIA dossier om de gevolgde IC nascholingen aan te tonen. N.B. alleen nascholingen met de categorie ‘intensive care’ tellen mee.

Voor vragen over uw IC-registratie kunt u terecht bij het GIC secretariaat dat gevoerd wordt door Dorenda van Waterschoot van het NIV bureau.