Menubalk - In- uitloggen

Intensive Care geneeskunde

De beoordeling van uw herregistratie Intensive Care geneeskunde geschiedt door de Gemeenschappelijke Intensivisten Commissie (GIC). De GIC rapporteert ten aanzien van de IC-herregistratie aan de Nederlandse Internisten Vereniging. 

Per 1 mei via GAIA

Vanaf 1 mei 2021 kunnen herregistraties intensive care alleen nog via GAIA worden ingediend. Bij de (her)registratie via GAIA hoeft alleen nog uw werkgeversverklaring of -verklaringen die de afgelopen 5 jaar bestrijken (waaruit expliciet uw IC patientgebonden werkzaamheden blijken, zie voorbeeld voor dienstverband en freelance (Assurance-rapport)) te worden toegevoegd. 

Zie bijlage onderaan de pagina voor alle informatie.

Bijlagen die vervallen

  1. Herregistratieformulier vervalt, want de informatie wordt nu rechtstreeks in GAIA ingevuld
  2. RGS bewijs vervalt, want zonder geldige RGS registratie in GAIA heeft u ook geen GAIA dossier intensive care
  3. PDF's van IC-nascholingen vervallen, want de IC nascholingen zijn voor de commissie inzichtelijk wanneer u uw dossier via GAIA indient

PE-online

Accreditatie aanvragen voor buitenlands IC congres

Een deel van de IC congressen is op voorhand geaccrediteerd (zie xls-bestand op website NIV) en wordt automatisch aan de congresagenda Intensive Care toegevoegd.

Alle overige buitenlandse IC congressen moeten worden aangevraagd via het bureau van de NIV (accreditatie@internisten.nl). Een aanvraag bestaat uit een aanvraagformulier (zie bijlage onderaan deze pagina) en een programmabijlage. Het NIV bureau voegt deze aanvraag toe aan GAIA en na beoordeling/accreditatietoekenning kunt u het buitenlandse congres aan uw eigen GAIA dossier toevoegen. Slechts één deelnemer hoeft accreditatie aan te vragen. Na afhandeling verschijnt de nascholing in de congresagenda met de toegekende IC punten en is dan ook door alle andere deelnemers toe te voegen aan hun GAIA dossier.