Menubalk - In- uitloggen

Intensive Care geneeskunde

De beoordeling van uw herregistratie Intensive Care geneeskunde geschiedt door de Gemeenschappelijke Intensivisten Commissie (GIC). De GIC rapporteert ten aanzien van de IC-herregistratie aan de Nederlandse Internisten Vereniging. 

Herregistratie IC per 1 mei via GAIA

Vanaf 1 mei 2021 kunnen herregistraties intensive care alleen nog via GAIA worden ingediend. Zie GIC website voor alle informatie over herregistratie.

Nascholing

Zie GIC website voor informatie over:

Accreditatie aanvragen voor buitenlands IC congres

GAIA werkwijze voor intensivisten

Op voorhand geaccrediteerde congressen

Congresagenda intensive care