Menubalk - In- uitloggen

Endocrinologie

Herregistratie via GAIA
Vanaf 1 januari 2018 worden alleen herregistratieverzoeken via GAIA in behandeling genomen. De herregistratie verloopt in drie stappen. Hieronder zijn deze kort weergegeven. Ook is er een instructie (PDF, 2 pagina’s) beschikbaar. Naar: instructie herregistratie indienen via GAIA

Wat telt wel/niet mee voor herregistratie endocrinologie?

WEL     

  • Endocrinologie: Regioavonden, ECE (European Congress of Endocrinology), DEM (Dutch Endocrine Meeting)
  • Diabetes: inclusief nascholingen waarbij diabetes wordt gecombineerd met vasculair / lipiden
  • Osteoporose: inclusief botstofwisseling, etc.
  • Metabolisme: polemiek nascholing, metabole ziekten
  • Op voorhand: Zie excel bijlage, tabblad endocrinologie (onder Kopje 'Nascholing' op deze website)

NIET     

  • Algemene internistische nascholingen: Internistendagen, Snappercursus etc.
  • Algemene nascholingen: communicatie, ethiek, management etc.
  • 'Gewone' vasculaire nascholingen

Stap 1 Herregistratieformulier
Het formulier kunt u onderaan de pagina vinden en downloaden. Na invulling opslaan op uw computer. Op het moment dat u uw herregistratieverzoek gaat indienen via GAIA wordt gevraagd om dit formulier als bijlage toe te voegen.

Stap 2 Nascholingsdossier compleet maken
Op voorhand geaccrediteerd per differentiatie
Bij ‘Nascholing’ staat een excelbestand met daarin de (buitenlandse en Nederlandse) congressen die op voorhand zijn geaccrediteerd door de secties. Bij Nederlandse congressen wordt uw deelname toegevoegd aan GAIA door de congresorganisatie. De buitenlandse congressen moet u zelf toevoegen aan GAIA (eerst bij interne geneeskunde en daarna kopiëren naar uw differentatiedossier) en uw deelnamebewijs / certificaat toevoegen. 
Naar: pagina met excel-bestand met (buitenlandse) op voorhand geaccrediteerde congressen

Accreditatie aanvragen voor een buitenlands congres
Is een buitenlands congres binnen uw differentiatie (nog) niet geaccrediteerd dan kunt u een aanvraag indienen bij de accreditatiecommissie. 
Naar: Informatie over accreditatie aanvragen voor buitenlands congres

Stap 3 Aanvraag indienen
Wanneer u het herregistratieformulier heeft ingevuld en uw nascholingen zijn compleet, dan kunt u vanaf 4 maanden vóór de expiratie van uw registratietermijn via GAIA uw herregistratieaanvraag indienen. 
Naar: GAIA (inloggen)