Menubalk - In- uitloggen

Acute Geneeskunde

Herregistratie via GAIA
Vanaf 1 januari 2018 worden alleen herregistratieverzoeken via GAIA in behandeling genomen. De herregistratie verloopt in drie stappen. Hieronder zijn deze kort weergegeven. Ook is er een instructie (PDF, 2 pagina’s) beschikbaar. 
Naar: instructie herregistratie indienen via GAIA

Stap 1 Herregistratieformulier

Het formulier kunt u onderaan de pagina vinden en downloaden. Na invulling opslaan op uw computer. Op het moment dat u uw herregistratieverzoek gaat indienen via GAIA wordt gevraagd om dit formulier als bijlage toe te voegen.

Stap 2 Nascholingsdossier compleet maken

Op voorhand geaccrediteerd per differentiatie
Bij ‘Nascholing’ staat een excelbestand met daarin de (buitenlandse en Nederlandse) congressen die op voorhand zijn geaccrediteerd door de secties. Bij Nederlandse congressen wordt uw deelname toegevoegd aan GAIA door de congresorganisatie. De buitenlandse congressen moet u zelf toevoegen aan GAIA (eerst bij interne geneeskunde en daarna kopiëren naar uw differentatieidossier) en uw deelnamebewijs / certificaat toevoegen. 
Naar: pagina met excel-bestand met (buitenlandse) op voorhand geaccrediteerde congressen

Accreditatie aanvragen voor een buitenlands congres
Is een buitenlands congres binnen uw differentiatie (nog) niet geaccrediteerd dan kunt u een aanvraag indienen bij de accreditatiecommissie. 
Naar: Informatie over accreditatie aanvragen voor buitenlands congres

Stap 3 Aanvraag indienen
Wanneer u het herregistratieformulier heeft ingevuld en uw nascholingen zijn compleet, dan kunt u vanaf 4 maanden vóór de expiratie van uw registratietermijn via GAIA uw herregistratieaanvraag indienen. 
Naar: GAIA (inloggen)


Eis voor herregistratie tot internist-acute geneeskunde: geaccrediteerde meerdaagse echocursus 

Echografie speelt binnen de interne geneeskunde een steeds belangrijkere rol en is ook opgenomen in het nieuwe opleidingsplan van Interne geneeskunde, dat in werking zal treden per 1 juli 2019. Internisten-acute geneeskunde gaan een centrale rol spelen bij de implementatie van echografie in de dagelijkse praktijk omdat acute geneeskunde bij uitstek een vakgebied is waarin de bedside echografie een belangrijk diagnostisch hulpmiddel is. Niet alle internisten-acute geneeskunde zijn daar in getraind. Het Concilium is daarom akkoord gegaan met het voorgenomen besluit van de sectie Acute geneeskunde dat alle internisten–acute geneeskunde kennis dienen te hebben van de echografie. 

Besloten is dat vanaf 1 januari 2020 het hebben gevolgd van een geaccrediteerde meerdaagse echocursus een eis is voor herregistratie tot internist-acute geneeskunde.