Menubalk - In- uitloggen

Herregistratie

INTERNE GENEESKUNDE / INTERNIST


De (her)registratie interne geneeskunde verloopt via de Registratiecommissie Geneeskundig Specialismen (RGS) van de KNMG: herregistratie@fed.knmg.nl of telefoonnummer 088 - 440 43 10 (kantooruren). Of u kunt meer informatie vinden op de website van de KNMG.

DIFFERENTIATIES


Het register van de Enkelvoudige Differentiaties wordt beheerd door de Nederlandse Internisten Vereniging. Voor de (her)registratieeisen, formulieren etc. van de diverse differentiaties binnen de interne geneeskunde verwijzen wij u naar het submenu aan de rechterzijde.

Via GAIA
Herregistratie via GAIA is per 1-1-2018 verplicht. Voor de werkwijze verwijzen wij u naar onderstaande bijlage.

Op voorhand geaccrediteerd
Bekijk de excel-bijlage onder het kopje nascholing welke (buitenlandse en Nederlandse) congressen op voorhand zijn geaccrediteerd door de secties. In het excelbestand staan ook de ID nummers vermeld van de buitenlandse congressen. A.h.v. de ID nummers kunt u de gevolgde nascholingen terugvinden in GAIA en zelf toevoegen aan uw interne geneeskunde dossier (voorzien van een certificaat) en vervolgens kopiëren naar uw differentatiedossier.