Menubalk - In- uitloggen

Herregistratie

Interne geneeskunde / internist


De (her)registratie interne geneeskunde verloopt via de Registratiecommissie Geneeskundig Specialismen (RGS) van de KNMG: herregistratie@fed.knmg.nl of telefoonnummer 030 – 28 23 906. Op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. Of u kunt meer informatie vinden op de website van de KNMG.

Differentiaties


Het register van de Enkelvoudige Differentiaties wordt beheerd door de Nederlandse Internisten Vereniging. Voor de (her)registratieeisen, formulieren etc. van de diverse differentiaties binnen de interne geneeskunde verwijzen wij u naar het submenu aan de rechterzijde.