Menubalk - In- uitloggen

Algemeen

Om richtlijnen te kunnen ontwikkelen in een vorm die de implementatie bevordert, heeft de Commissie Richtlijnen een procedureboek en format ontwikkeld voor de werkgroepen die richtlijnen ontwikkelen of herzien namens de NIV. Het procedureboek en format zijn aangeboden aan alle wetenschappelijke verenigingen met het verzoek om tot een gezamenlijke standaard te komen. Mede op basis hiervan is het generieke procedureboek voor richtlijnontwikkeling door alle wetenschappelijke verenigingen vastgesteld. Bij dit generieke procedureboek heeft de NIV commissie een addendum opgesteld voor de praktische uitwerking. Beide documenten zijn onderaan de pagina als bijlage toegevoegd. Ook vindt u daar een door de NIV ontwikkelde methodiek om richtlijnen ouderenproof te maken.

Een juiste implementatie van richtlijnen leidt enerzijds tot een kwaliteit verhogend effect en anderzijds zorgt het voor uniformiteit en transparantie van ons dagelijkse werk. Er zijn verschillende mogelijkheden om richtlijnen te implementeren en te evalueren of gewerkt wordt volgens richtlijnen. U leest hier meer over in de toelichting “Werken volgens richtlijnen” die als bijlage is toegevoegd.

De Database Kwaliteit geeft een overzicht van de beschikbare richtlijnen. 

Richtlijnen in ontwikkeling vindt u in het besloten gedeelte van de website.