Menubalk - In- uitloggen

Video Beademing

De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) heeft in samenwerking met het Erasmus MC een informatievideo ontwikkeld over het beademen van patiënten met een coronavirusinfectie. De video is gericht op patiënten met een bewezen of hoge verdenking op corona.

Een coronavirusinfectie kan in ernstige gevallen een longontsteking veroorzaken. Dan heeft iemand soms zuurstof of zelfs beademing nodig. In de video wordt uitgelegd wat beademing is en wat de voor- en nadelen zijn. Het biedt een basis voor het gesprek tussen arts en patiënt over de mogelijke risicofactoren en de gewenste behandeling. Henrieke Prins en Cox van de Weg, beide internisten in opleiding, hebben zich de afgelopen dagen flink ingezet om deze video te realiseren en wij hopen dat het in alle ziekenhuizen kan helpen in het gesprek met de patiënt om tot een geschikte behandeloptie te komen.