Menubalk - In- uitloggen

NIV 75 jaar

niv 75 jaar omslag boek.png

In 2006 bestond de Nederlandse Internisten Vereniging 75 jaar. Ter gelegenheid daarvan heeft de vereniging een lustrumboek uitgegeven. Het boek is in de eerste plaats een vervolg op de geschiedschrijving van de NIV bij het 50-jarige bestaan van de NIV in 1981, verscheen het eerste lustrumboek ’Nederlandsche Internisten Vereeniging 1931-1981". In dit gedenkboek werden onder de redactie van de illustere Geerling, Lindeboom, Querido, Roos en Schalm veel facetten van de interne geneeskunde en van de internisten in de vereniging beschreven. De redactie van het tweede lustrumboek kreeg van het Bestuur van de NIV de opdracht om de hoogtepunten van de geschiedenis van de vereniging vooral vanaf 1981 vast te leggen.

Internisten zijn geen geschiedschrijvers. Het is echter een geruststellende gedachte dat er bij de NIV sprake is van stabiele historie. Bij de oprichting van de vereniging in 1931 zijn alle belangrijke onderwerpen uit de geschiedenis van de NIV al genotuleerd. Daarom heeft de redactie besloten om dit boek te openen met de notulen van die eerste vergadering in de winter van 1931.