Menubalk - In- uitloggen

Publicaties

De NIV kent de volgende (algemene) publicaties:

  • Magazine voor de internist (verschijnt vier maal per jaar)
  • Nieuwsbrieven (digitale verspreiding, ca. 10 keer per jaar)
  • Netherlands Journal of Medicine (verschijnt ca. 10 keer per jaar en sinds 2015 alleen nog online)
  • Lustrumboek NIV 75 jaar
  • Lustrumboekje NIV 85 jaar 'op lelievoeten'