Menubalk - In- uitloggen

Ereleden / Hijmans van den Bergh

Ereleden
1957 Dr. S.A. Westra
1964 Prof.dr. G.A. Lindeboom
1969 Dr. L.B.J. Stuyt
1969 Prof.dr. C. van der Meer
1986 Dr. H.Ch. Hart
1989 Dr. K-H. Brandt
1991 Dr. A. Haak
1991 Prof.dr. M. Koster
1996 Dr. F. van Kersen
2001 Dr. E.J. Buurke
2001 Dr. J.L.J. Jansen
2003 Prof.dr. H.F.P. Hillen
2004 Prof.dr. A.E. Meinders
2009 Prof.dr. R.S.G Holdrinet
2009 Dr. C. van der Heul
2011 Dr. J.W.F. Elte
2017 Dr. L.H. van Hulsteijn

Erepenning
Mevrouw Irene Huis in ’t Veld-Schimmel (voormalig directeur NIV bureau) heeft vanwege haar grote verdiensten voor de NIV op 9 maart 2007 te Amsterdam de erepenning van de NIV ontvangen.

Hijmans van den Bergh penning

   

De Nederlandse Internisten Vereniging reikt om de vijf jaar een legpenning uit. Deze penning, genaamd de Prof.dr. A.A. Hijmans van den Bergh-penning, wordt toegekend aan een Nederlandse internist(e) wegens zijn/haar verdienste op het gebied van de Interne Geneeskunde. De onderscheiding is een ontwerp van de Utrechtse beeldhouwer, Pieter d'Hont. Instelling ervan vond plaats op voorstel van het Bestuur van de NIV tijdens de vergadering van 1 november 1958 te Utrecht.

In het verleden viel de onderscheiding ten deel aan:
1960 Prof.dr. J.G.G. Borst
1965 Prof.dr. J. Mulder  (postuum)
1970 Dr. L. Schalm
1975 Prof.dr. A. Querido
1981 Prof.dr. J.J. Groen
1986 Prof.dr. E. Mandema
1991 Prof.dr. W.H. Birkenhäger
1996 Prof.dr. C. Haanen
2001 Prof.dr. M.A.D.H. Schalekamp
2006 Prof. dr. S.W.J. Lamberts
2011 Prof.dr. J.W.M. van der Meer
2016 Prof.dr. M.M. Levi
2021 mw. Prof.dr. S. Middeldorp