Menubalk - In- uitloggen

Wijziging (adres)gegevens of beëindiging lidmaatschap

Wijziging van uw privéadres: via ons wijzigingsformulier of onder mijn gegevens op MijnNIV.

Wijziging van uw werkadres: via ons wijzigingsformulier.

Beëindiging/wijziging van het lidmaatschap
Het NIV-lidmaatschap geldt voor de duur van een volledig kalenderjaar, tussentijds opzeggen is niet mogelijk. Ook een wijziging naar Buitengewoon lid of Seniorlid is uitsluitend per kalenderjaar te realiseren. Beëindiging of wijziging van het lidmaatschap dient uiterlijk op 1 november (twee maanden voor het nieuwe kalenderjaar) te geschieden, schriftelijk of via ons wijzigingsformulier. U ontvangt van de beëindiging van uw lidmaatschap altijd een schriftelijke bevestiging.