Menubalk - In- uitloggen

Facturering contributie

De contributie wordt jaarlijks (bij voorkeur via automatische incasso) in het eerste kwartaal geïnd. Bij automatische incasso ontvangt u een factuur als bewijs van betaling. Als u geen gebruik wilt maken van automatische incasso ontvangt u een factuur die binnen 30 dagen betaald moet worden. Bij achterstand worden passende maatregelen genomen. De originele factuur wordt slechts één maal verstrekt. De factuur kunt u gebruiken bij uw belastingopgave of declaratie in het ziekenhuis.

Indien u gebruik wenst te maken van incasso  vindt u onderaan deze pagina, in de bijlage, een machtigingsformulier voor incasso. Deze kunt u via de post volledig ingevuld en ondertekend (zonder postzegel) verzenden naar:

NIV Bureau
T.a.v. Judith Stolker
Antwoordnummer 9950
3500 WB  UTRECHT

Indien uw IBAN nummer is gewijzigd, dient u ook van dit formulier gebruik te maken om het nieuwe nummer door te geven.