Menubalk - In- uitloggen

Deelspecialistische Verenigingen

Deelspecialistische Verenigingen

Medisch specialistische zorg en de gezondheidszorg in het algemeen is teamwork. De NIV vindt het daarom belangrijk om samen met de deelspecialistische verenigingen verder invulling te geven aan het Platform Deelspecialistische Verenigingen Interne Geneeskunde. Dit platform biedt een structureel podium om actief met elkaar in discussie te treden over actuele onderwerpen. Het gaat erom ideeën en initiatieven te ontwikkelen die in staat stellen meer proactief om te gaan met de ontwikkelingen in de Interne Geneeskunde en de veranderende rol van internisten. De taak van het platform is het bestuur van de NIV te adviseren omtrent deze ontwikkelingen en de veranderende rol van de internist. Daarnaast geeft het platform het bestuur van de NIV raad aangaande het in leven roepen van geëigende commissies en het samenwerken met andere verenigingen en organisaties.

Deelspecialistische Vereniging Differentiatie Link naar website
Nederlandse Vereniging Internisten Acute Geneeskunde Acute geneeskunde nviag
Nederlandse Vereniging voor Allergologie en Klinische Immunologie Allergologie-Immunologie nvvaki
Nederlandse Vereniging voor Bloedtransfusie Bloedtransfusiegeneeskunde nvbtransfusie
Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie Endocrinologie nve
Diabeteskamer (NVDO) Endocrinologie diabeteskamer
Nederlandse Vereniging voor Klinische Farmacologie en Biofarmacie Farmacologie, Klinische nvkfb
Nederlandse Vereniging voor Hematologie Hematologie hematologienederland
Nederlandse Vereniging voor Internist-infectiologen Infectieziekten Internist-infectiologen
Kerngroep Intensive care Intensive Care n.v.t.
Nederlandse Federatie voor Nefrologie Nefrologie nfn
Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie Oncologie, Medische nvmo
Kerngroep Ouderengeneeskunde Ouderengeneeskunde internistouderengeneeskunde.nl
Nederlandse Vereniging van Internisten Vasculaire Geneeskunde Vasculaire Geneeskunde nvivg