Menubalk - In- uitloggen

Deelspecialistische Verenigingen

Deelspecialistische Verenigingen

Medisch specialistische zorg en de gezondheidszorg in het algemeen is teamwork. De NIV vindt het daarom belangrijk om samen met de deelspecialistische verenigingen verder invulling te geven aan het Platform Deelspecialistische Verenigingen Interne Geneeskunde. Dit platform biedt een structureel podium om actief met elkaar in discussie te treden over actuele onderwerpen. Het gaat erom ideeën en initiatieven te ontwikkelen die in staat stellen meer proactief om te gaan met de ontwikkelingen in de Interne Geneeskunde en de veranderende rol van internisten. De taak van het platform is het bestuur van de NIV te adviseren omtrent deze ontwikkelingen en de veranderende rol van de internist. Daarnaast geeft het platform het bestuur van de NIV raad aangaande het in leven roepen van geëigende commissies en het samenwerken met andere verenigingen en organisaties.

Deelspecialistische Vereniging Link naar website
Allergologie nvva-allergologie
Diabeteskamer diabeteskamer
Acute Geneeskunde dutchacutemedicine
Bloedtransfusie nvbtransfusie
Endocrinologie nve
Hematologie hematologienederland
Immunologie nvvi
Infectieziekten kamer voor internist infectiologen
Klinische Farmacologie en Biofarmacie nvkfb
Medische Oncologie nvmo
Nefrologie nfn
Vasculaire Geneeskunde nvivg
Kerngroep ouderengeneeskunde n.v.t.
Sectie Intensive Care NIV n.v.t.