Menubalk - In- uitloggen

Taskforce werkgelegenheid

Voorspellingen van het capaciteitsorgaan voor de werkgelegenheid in de komende jaren voor de jonge internisten zijn ongunstig, maar ook over de huidige situatie bereiken ons zorgelijke berichten. Startende internisten die niet aan een baan komen of van het ene tijdelijke contract naar het andere tijdelijke contract gaan. Ontwikkelingen die bij vele andere specialismen ook worden gezien. Factoren als de 0% groei lijn vanuit het hoofdlijnenakkoord en de verhoogde pensioenleeftijd spelen hierbij een rol. Deze signalen, de ongunstige voorspelingen door het capaciteitsorgaan en de resultaten van de JNIV enquête uit 2019 heeft het bestuur van de NIV ertoe bewogen om in maart 2021 de taskforce werkgelegenheid op te richten. In september 2021 heeft de taskforce haar rapport ‘Op naar een gezonde arbeidsmarkt voor internisten’ aan het NIV-bestuur gepresenteerd. Op basis van dit rapport heeft het NIV-bestuur een actieplan gemaakt voor de komende periode.

Op deze pagina vindt u informatie en delen wij ideeën. 

Bekijk hier het rapport 'Op naar een gezonde arbeidsmarkt voor internisten'.

Bekijk hier de JNIV enquête 2019 & enquête 2021

Bekijk hier ook de vacaturebank:


      


Best Practices

De NIV is ook op zoek naar best practices. Heeft u binnen uw vakgroep of daarbuiten een oplossing gevonden om ruimte te maken voor jonge klare internisten, dan kunt u uw best practice met de NIV delen door te mailen naar verstegen@internisten.nl.


 

Best Practice

 

Opvangen tekort SEH-artsen

Door het tekort aan SEH-artsen heeft onze vakgroep SEH nu 2 internisten aangenomen om te werken op de SEH. Als er binnen onze vakgroep formatie vrij komt, dan hopen we dat ze op termijn (deels) kunnen toetreden tot onze vakgroep.

Zaalarts

Wij hebben nu een oncoloog aangenomen als zaalarts op de afdeling oncologie/ hematologie. Dit geeft zeer goede kwaliteit van zorg en zo kunnen onze oncologen/ hematologen meer spreekuur doen. Zij zal toetreden tot onze vakgroep als één van de oncologen over enkele jaren met pensioen gaat en wellicht al eerder meer spreekuren van hem overnemen als hij minder gaat werken.

Parttime werken

In onze vakgroep werken relatief veel internisten 3 dagen of minder (6 van de 17). De rest werkt 4 dagen. Continuïteit in de supervisie kan prima geboden worden door het maken van supervisiekoppels. Één internist superviseert het begin van de week de andere de tweede helft van de week. Beide internisten zijn aanwezig bij de grote visite. Voordeel van een grote vakgroep is dat de dienstenbelasting veel lager is (diensten doet iedereen fulltime omdat dit anders ten koste gaat van toeslagen) en dat er veel meer flexibiliteit is in de vakantieperiodes en bij een plotseling toegenomen zorgvraag, zoals bij Corona (enkele collega's konden een dag extra werken). Ook hebben wij een internist-infectioloog-ouderengeneeskundige die voor 0,2 FTE deel uitmaakt van onze vakgroep en voor 0,7 FTE van de vakgroep geriatrie.