Menubalk - In- uitloggen

Sectie Vasculaire Geneeskunde

Elke differentiatie van de Interne Geneeskunde is georganiseerd in een sectie. De secties zijn adviesorganen van het Concilium Medicinae Internae. De secties adviseren ten aanzien van de opleiding over de opleidingseisen per differentiatie, criteria en erkenning voor opleidingsinrichting differentiatie d.m.v. visitaties. Tevens adviseren de secties over de (her)registratie van internisten in de betreffende differentiatie.

Samenstelling sectie
Prof.dr. A.A. (Bram) Kroon, voorzitter
Dr. S.J.H. (Bas) Bredie, secretaris
Dr. B.J.H. (Bert-Jan) van den Born
Prof.dr. M.V. (Menno) Huisman
Dr. J.D. (Joop) Lefrandt
Dr. E.H. (Erik) Serné
Prof.dr. E.J.G. (Eric) Sijbrands
Dr. F.L. (Froukje) Ubels
Prof.dr. F.L.J. (Frank) Visseren
Dr. W. (Wendy) Zondag, namens de JNIV