Menubalk - In- uitloggen

Sectie Ouderengeneeskunde

Elke differentiatie van de Interne Geneeskunde is georganiseerd in een sectie. De secties zijn adviesorganen van het Concilium Medicinae Internae. De secties adviseren ten aanzien van de opleiding over de opleidingseisen per differentiatie, criteria en erkenning voor opleidingsinrichting differentiatie d.m.v. visitaties. Tevens adviseren de secties over de (her)registratie van internisten in de betreffende differentiatie.

Samenstelling sectie
Dr. H.J.J. (Harald) Verhaar
E.M. (Elske Marije) Abma, voorzitter
G. (Gijsbert) Willemsen
M.N. (Marijke) Boersma
R.L. (Rozemarijn) van Bruchem-Visser, secretaris
R.H.A. (Robert) van den Broek, namens JNIV
Dr. A.M. (Gooke) Lagaay
Dr. ir. J. (Joep) Lagro
Dr. E. (Evelien) Pijpers
Dr. N. (Nathalie) van der Velde
Dr. J.M.J. (Josephine) Stoffels, namens JNIV