Menubalk - In- uitloggen

Sectie Ouderengeneeskunde

Elke differentiatie van de Interne Geneeskunde is georganiseerd in een sectie. De secties zijn adviesorganen van het Concilium Medicinae Internae. De secties adviseren ten aanzien van de opleiding over de opleidingseisen per differentiatie, criteria en erkenning voor opleidingsinrichting differentiatie d.m.v. visitaties. Tevens adviseren de secties over de (her)registratie van internisten in de betreffende differentiatie.

Samenstelling sectie
E.M. (Elske Marije) Abma, voorzitter
M.N. (Marijke) Boersma
dr. F. (Frederiek) van den Bos
R.L. (Rozemarijn) van Bruchem-Visser, secretaris
M.J. (Marieke) Henstra
dr. ir. J. (Joep) Lagro
Y.M. (Yvette) Mol, namens JNIV
prof. dr. T.H. (Majon) Muller
dr. M.J.L. (Mike) Peters
B.P.A. (Bart) Spaetgens
Dr. M.E.C. (Mariëtte) Waaijer, namens JNIV