Menubalk - In- uitloggen

Kerngroep Ouderengeneeskunde

De kerngroep ouderengeneeskunde verzorgt het zo belangrijke dwarsverband tussen de internisten-ouderengeneeskunde (OG) en overige internisten en brengt zo de zorg voor multimorbide oudere patiënten terug in het hart van de vereniging. De kerngroep ouderengeneeskunde houdt zich dan ook bezig met de strategische doelstelling van de NIV: ‘De internist neemt het voortouw bij de behandeling van oudere multimorbide patiënt in het ziekenhuis’.

Samenstelling commissie
Dr. S.P. (Simon) Mooijaart, voorzitter
H.I.F. (Hilde) Royen, voorzitter
Dr. A.P.M. (Angèle) Kerckhoffs
A.J. (Arend-Jan) Meinders
Dr. M. (Majon) Muller
Dr. B.C. (Barbara) van Munster
Dr. P.W.B. (Prabath) Nanayakkara
Dr. J.E.A. (Johanneke) Portielje
Dr. T.R. (Rikje) Ruiter
Dr. H.J.J. (Harald) Verhaar
Dr. F. (Femke) Waanders

Kerngroep Ouderengeneeskunde 700 breed.jpg

(ontbrekend op de foto: Prabath Nanayakkara)