Menubalk - In- uitloggen

Commissie Wetenschap

In 2017 is in samenwerking met de deelspecialistische verenigingen de NIV kennisagenda vastgesteld. De implementatie van deze kennisagenda vormt een belangrijk onderdeel van de verdere invulling van het onderdeel Wetenschap binnen de vereniging. De commissie Wetenschap is in 2018 opgericht om de visie op de portefeuille Wetenschap verder  uit te werken en vorm te geven.

Samenstelling commissie
Prof.dr. R.P. (Robin) Peeters, voorzitter
Prof.dr. W.J.W. (Willem Jan) Bos 
Prof.dr. O.M. (Olaf) Dekkers 
Prof.dr. G.K. (Kees) Hovingh 
Dr. A.M. (Marijn) Heerkens Thijssen-Kramer, JNIV
Dr. G.W.D. (Gijs) Landman 
Prof.dr. T.H. (Majon) Muller
Dr. M.C. (Manon) Slob, JNIV
Prof.dr. J.W.J. (Jan) Smit