Menubalk - In- uitloggen

Commissie Accreditatie

De Commissie Accreditatie toetst nascholingsactiviteiten op basis van vastgestelde criteria. De nascholingen worden online ingediend en beoordeeld via het GAIA-systeem.

Samenstelling commissie
Dr. B.E. (Bastiaan) de Galan, voorzitter
Dr. M.G. (Marleen) van Agtmael-Boerrigter
L.C.H. (Lindy) Frankort, JNIV
T.C.B.M. (Dorenda) van Waterschoot, NIV Bureau


Vacature Commissie Accreditatie

Wilt u actief zijn binnen de vereniging en heeft u interesse in vakinhoudelijke scholing? Word dan lid van de Commissie Accreditatie.

Binnen de commissie is ruimte voor een nieuw commissielid (perifeer werkzaam, lid van de NIV, minimaal 5 jaar geregistreerd als internist en praktiserend). De zittingsduur is 3 jaar, met een eenmalige verlenging van 3 jaar. 

De Commissie Accreditatie van de NIV beoordeelt de Nederlandse en buitenlandse nascholingsaanvragen over de gehele breedte van de interne geneeskunde aan de hand van richtlijnen die door de NIV zijn vastgesteld. De beoordelingen verlopen via het GAIA systeem.

De commissie bestaat uit drie leden (1 perifere internist, 1 academische internist en 1 JNIV lid). De commissie vergadert gedurende het jaar via Zoom (bespreekgevallen en binnengekomen post) en eenmaal per jaar in Utrecht (beleidsvergadering). De commissie wordt secretarieel ondersteund door het NIV bureau. De NIV kent een reiskosten- en vacatievergoeding.

Heeft u belangstelling voor deze vacature? Stuur dan een mail vóór 30 juni a.s. met een korte motivatie aan de voorzitter van de Commissie Accreditatie, Bastiaan de Galan, via accreditatie@internisten.nl. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Dorenda van Waterschoot.