Menubalk - In- uitloggen

Wetenschapsdag Ouderengeneeskunde

Donderdag 18 november 2021 - UPDATE

 

         

Georganiseerd door NVKG en NIV, 

De Wetenschapsdag Oudererengeneeskunde georganiseerd door de gezamenlijke wetenschapscommissie van de kerngroep ouderengeneeskunde van de NIV en de NVKG zal dit jaar ONLINE plaatsvinden op donderdag 18 november a.s.

Gezien de huidige situatie rondom COVID en de daaropvolgende maatregelen in de ziekenhuizen is er besloten om de Wetenschapsdag Ouderengeneeskunde om de zetten naar een digitale dag, zie onderstaand het aangepaste programma.

Iedereen die zicht heeft aangemeld heeft inmiddels een deelnamelink ontvangen. Mocht dit niet het geval zijn dan kunt u een mail sturen naar: differentiaties@internisten.nl 

Inschrijving gelsloten