Menubalk - In- uitloggen

Wetenschapsdag Ouderengeneeskunde

Donderdag 18 november 2021

 

         

Georganiseerd door NVKG en NIV

De Wetenschapsdag Oudererengeneeskunde georganiseerd door de gezamenlijke wetenschapscommissie van de kerngroep ouderengeneeskunde van de NIV en de NVKG zal dit jaar plaatsvinden op donderdag 18 november a.s. in de Jaarbeurs te Utrecht.

Call for abstracts en publicaties
Dit jaar is er opnieuw ruimte voor presentatie van een (recent gepubliceerd) onderzoek en een wetenschapsproduct. Alle onderzoekers op het gebied van de ouderengeneeskunde (AIOS/ promovendi/ specialisten) worden dan ook uitgenodigd om een abstract en publicaties in te dienen.

Abstracts kunnen worden aangeboden tot 5 oktober op het volgende e-mailadres:
wetenschapsdagouderen@gmail.com 

Aanmelden 

Het betreft een fysieke bijeenkomst.