Menubalk - In- uitloggen

Symposium seniorleden

In overleg met het NIV-bestuur heeft de symposiumcommissie besloten het NIV middagsymposium van 17 juni a.s. af te zeggen. Voor het symposium is een nieuwe datum afgesproken: woensdag 4 november a.s. eveneens in Grand Hotel Karel V in Utrecht.

De symposiumcommissie heeft opnieuw een interessant en boeiend programma samengesteld. Voordat wij dit aan u versturen wordt eerst geïnventariseerd of alle sprekers in november beschikbaar zijn. Ook wordt gekeken of een onderwerp rond COVID-19 een plaats moet krijgen in het programma.

Vriendelijk verzoeken wij u het NIV middagsymposium op 4 november a.s. vast in uw agenda te noteren. Online inschrijven is al wel mogelijk.

Met vriendelijke groeten en alle goede wensen voor uw gezondheid.