Menubalk - In- uitloggen

Landelijke Opleidingsdag Interne Geneeskunde (LOIG)

De Landelijke Opleidingsdag Interne Geneeskunde (LOIG) zal in 2023 plaatsvinden op woensdag 24 mei in de Reehorst te Ede.
Wilt u deze datum vast in uw agenda noteren?

De uitnodiging en concept programma worden in februari verstuurd. Hierna kunt u zich online inschrijven.