Menubalk - In- uitloggen

Landelijke Opleidingsdag Interne Geneeskunde (LOIG)

Geachte collegae,

Graag nodigen wij u uit voor de Landelijke Opleidingsdag Interne Geneeskunde op donderdag 22 april 2021. Dit jaar zal deze dag online plaatsvinden. Het concept programma vindt u hier.

Wij nodigen alle (hoofd)opleiders én alle differentiatieopleiders uit om deel te nemen. Omdat wij een beperkt aantal workshopplekken hebben vragen wij de (hoofd)opleiders om per kliniek 2 aios en daarnaast de differentiatieopleiders per differentiatie 1 aios aan te laten sluiten. (zij moeten zich ook aanmelden!). De kosten voor deze dag zijn 125,- euro voor leden. Niet leden betalen 225,- euro. De LOIG wordt na afloop in uw GAIA dossier gezet.

Tijdens de LOIG-dag worden zeven workshops gegeven, waarvan u er twee kunt volgen. U kunt zich online aanmelden tot 10 april a.s., vergeet niet de twee workshops te kiezen, anders wordt u ingedeeld. Ook wordt u ingedeeld bij een andere workshop indien uw voorkeurs workshop vol is. De indeling geschiedt op volgorde van datum van inschrijving.

Wij hopen u en uw aios te mogen verwelkomen op onze eerste online LOIG-dag.

Met vriendelijke groet,

namens de commissie Landelijke Opleidingsdag Interne Geneeskunde (LOIG)

Richard Koopmans, voorzitter