Menubalk - In- uitloggen

Activiteiten

Algemene Ledenvergadering (besloten)
Statutair is vastgelegd dat minimaal één keer per jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt gehouden. In de regel vindt de ALV twee keer per jaar plaats: tijdens de Internistendagen in april en in november/december. NIV-leden worden hiervoor per mail uitgenodigd. De stukken voor de ALV worden in het besloten gedeelte van de website geplaatst.

Strategiedag (besloten)
Het NIV bestuur wil op de Strategiedag met de aanwezige NIV-leden in discussie/gesprek komen om onder meer de ambities uit het Strategisch Plan verder vorm te geven en uiteindelijk ook te realiseren.

Symposium seniorleden
Sinds 2011 wordt in juni voor de seniorleden van de NIV een wetenschappelijk middagsymposium georganiseerd in Utrecht. 

Snapperinstituut
Het Snapperinstituut, vernoemd naar Isidore Snapper (1889-1973), heeft als doelstelling het ontwikkelen en aanbieden van een nascholingsprogramma dat gericht is op de essentiële kennis en vaardigheden voor iedere internist. Via deze nascholing stimuleert het Snapperinstituut tevens kwaliteitsverbetering en cohesie binnen de Interne Geneeskunde.

Opleidersdagen (LOIG)
Bij de Landelijke Opleidersdagen Interne Geneeskunde (LOIG) komen actuele opleidingsonderwerpen aan de orde. Voor deze dag(en) worden zowel opleiders als AIOS uitgenodigd.