Menubalk - In- uitloggen

Surrenal is een zelfstandige dialysekliniek in Paramaribo die sinds 2004 bestaat. Er zijn 20 dialysestations (Fresenius 5008) waarop in 3 shifts ongeveer 100 Surinaamse patiënten worden behandeld met hemodialyse. Sinds een jaar worden ook enkele patiënten behandeld met nachtelijke hemodialyse. De kliniek verzorgt ook behandelingen van een 10-tal vakantie patiënten, overwegend uit Nederland. Surrenal dient als referentiekliniek voor buitenlandse peritoneaal dialyse patiënten.

Behandelingen worden protocollair uitgevoerd volgens richtlijnen van de Nederlandse Federatie voor Nefrologie. De kliniek is ISO gecertificeerd (ISO-9001: 2008/ 15242:2012, DNV Nederland). Waterbehandeling vindt plaats met behulp van een reverse osmose installatie. Verpleegkundigen zijn deels in Nederland opgeleid, en er zijn goede contacten met relevante specialisten van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (o.a. vaatchirurgie, cardiologie) en een zelfstandig radiologisch centrum in Paramaribo. Aan de kliniek zijn dialysetechnici, een maatschappelijke werkende, een diëtist en een psycholoog verbonden. 

De Surinaamse patiënten worden naar Surrenal verwezen door nefrologen, internisten en dialyse-artsen uit andere ziekenhuizen in Paramaribo. Zij superviseren de dialysebehandeling bij de door hen verwezen patiënten.

Functie: 
Internist
Differentiatie: 
Nefrologie
Ziekenhuis: 
Zelfstandig dialysecentrum Surrenal
Locatie: 
Plaats: 
Paramaribo
Website ziekenhuis: 
https://surrenal-dialysis.com
Wij zoeken / wij bieden: 

Door de gestage groei van het aantal dialyse patiënten in Suriname stond de specialistische begeleiding van deze patiënten al onder druk. Deze situatie is nu acuut verslechterd doordat één van de nefrologen uit Suriname onverwacht en op zeer korte termijn uit Suriname vertrekt. Deze begeleidde 40 tot 50 van de op Surrenal behandelde patiënten. Over ongeveer een jaar wordt vervanging verwacht door een Surinaamse internist die nu in Nederland wordt opgeleid tot nefroloog.

Gezien deze situatie zoekt Surrenal op korte termijn een nefroloog die bereid is Surrenal de komende periode bij te staan. Hierbij komen nadrukkelijk ook net opgeleide of recent gepensioneerde nefrologen in aanmerking.

Vacature per: 
zaterdag, 1 januari, 2022
% FTE: 
100.00
Contractvorm: 
Waarneming
Duur functie: 
bij voorkeur 1 jaar
Reden vacature: 
waarneming
Reageren voor: 
dinsdag, 1 februari, 2022
Wijze solliciteren / informatie: 

Voor nadere informatie, zoals over duur van het verblijf, dienstverband, salariëring en huisvesting kunt u zich wenden tot drs. R. Nannan Panday, directeur en manager van Surrenal mobiel: 0059 788 12681, resnanpan@gmail.com. (N.B. tijdverschil Nederland-Suriname + 4 uur).

Medisch-inhoudelijk informatie kunt u verkrijgen bij de externe medisch adviseur van Surrenal, Dr. W.H. Boer, internist-nefroloog (n.p.): mobiel 06 - 1371 5292, w.h.boer13@gmail.com.