Menubalk - In- uitloggen

In het UZ Gent kom je terecht in een innovatieve omgeving die oog heeft voor je talent en je uitdaagt om te groeien. Dankzij het engagement van alle collega’s voor patiënten, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek, is het UZ Gent een baken van zorg. Maak jij binnenkort mee het verschil?

Ga voor een uitdagende job als resident (contractueel) of adjunct-kliniekhoofd of kliniekhoofd (statutair), voltijds, binnen de dienst Algemene inwendige ziekten, van de sector Metabole en Cardiovasculaire Aandoeningen.

Voor de uitbouw van een loopbaan in het UZ Gent, zijn naast de klinische werkzaamheden het wetenschappelijk onderzoek en het behalen van een doctoraat in de medische wetenschappen van groot belang.

https://jobs.uzgent.be/job/Resident-of-%28adjunct-%29kliniekhoofd-Algeme...

Functie: 
Internist
Differentiatie: 
Algemeen
Infectieziekten
Ziekenhuis: 
UZ Gent
Locatie: 
Gent
Plaats: 
Gent
Website ziekenhuis: 
https://jobs.uzgent.be/job/Resident-of-%28adjunct-%29kliniekhoofd-Algemene-Inwendige-Ziekten/779047701/
Wij zoeken / wij bieden: 

Functieomschrijving
• Zorgverlening/dienstverlening
Instaan binnen de derdelijnsgeneeskunde voor het brede domein van diagnostiek en coördinatie van zorg voor en opvolging van complexe internistische problematiek (onder andere ontstekingsziekten en zeldzame aandoeningen) en infectieziekten in al zijn facetten (onder andere gebruik van antibiotische, antifungale en antivirale middelen bij acute en chronische aandoeningen, infectiecontrole, opvolging van HIV geïnfecteerde personen en voorkomen/behandeling van importpathologie). Deze functie wordt vervuld in een ambulante praktijk, wachtdienst, consultvoering (op vraag van andere specialisten) en hospitalisatieafdeling, met obligate verslaggeving naar verwijzers van binnen en buiten ziekenhuis;
• Algemene beleidsvoering, organisatie en administratie
Deelnemen aan beleidsondersteunend werk binnen het ziekenhuis in verschillende comités (inclusief, maar niet gelimiteerd tot, antibioticabeleidsgroep, ziekenhuishygiëne, uitbraakcel ter beperking van verspreiding van pathogenen volgens noodzaak, adviesraad rond zeldzame aandoeningen) op vraag van diensthoofd en hoofdarts.
• Gemeenschappelijke punten
Actief deelnemen aan de wekelijkse stafvergadering Algemene Inwendige Ziekten;
• Wetenschappelijke deskundigheid
Meewerken aan de uitbouw van de dienstverlening en wetenschappelijk onderzoek van de deelgebieden binnen de dienst.
Actief deelnemen aan de wetenschappelijke vergaderingen van de dienst

Gewenst profiel
• Je bent houder van het wettelijk diploma van arts en je bent een in België erkend arts-specialist in de Inwendige Geneeskunde.
• Ontwikkeling
Verder ontwikkelen en/of onderhouden van de kennis, vaardigheden, attitudes en motivatie om het niveau van de afdeling nu en in de toekomst kwalitatief hoog te houden.
• Deelactiviteiten
Instaan voor de verdere opleiding en vorming door deelname aan colloquia, symposia,…
Volgen van ontwikkelingen binnen het beroep en deze kunnen vertalen naar de eigen werksituatie.
• Communicatie en overleg
Intern samenwerken door een groepsgeest te creëren en te bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen en door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen.
Extern klantgericht optreden door partners (patiënten, familie, artsen, adviserend-geneesheren, mutualiteiten, farmaceutische industrie …) de best mogelijke dienst te verlenen en hen te begeleiden naar de meest passende oplossing door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Deelactiviteiten
Intern :
- intern samenwerken met collega’s en medewerkers van de eigen afdeling;
- intern samenwerken met verantwoordelijken en hiërarchische overste;
Extern :
- klantgericht optreden ten aanzien van patiënten en familie;
- klantgericht optreden ten aanzien van verwijzende artsen en instellingen;
- klantgericht optreden ten aanzien van adviserende geneesheren en mutualiteiten;

Vacature per: 
donderdag, 31 maart, 2022
% FTE: 
1.00
Contractvorm: 
Loondienst
Duur functie: 
Afhankelijk van functie; te bespreken
Reden vacature: 
pensionering
Reageren voor: 
vrijdag, 1 april, 2022
Wijze solliciteren / informatie: 

Salarisschaal en deelnemingsvoorwaarden

Afhankelijk van je expertise en verworven anciënniteit bestaat de mogelijkheid tot aanwerving op het niveau Resident (AG10), Adjunct-kliniekhoofd (AS1A - minstens 10 jaar relevante ervaring als arts bezitten), dan wel Kliniekhoofd (AS2A - minstens 12 jaar relevante ervaring hebben als arts en in het bezit zijn van een doctoraat op proefschrift).
Behalve de bestaande verloning (naar graad en anciënniteit), wordt er - conform het geïntegreerd administratief statuut van het personeel van het UZ Gent – een substantiële kliniekvergoeding, alsook een wachtvergoeding voorzien.
Op vraag bestaat de mogelijkheid om een simulatie van je te verwachten salaris te maken.

Hoe solliciteren

Klik op solliciteren en voeg jouw gegevens (cv en vereiste diploma's) en motivatiebrief elektronisch toe voor de uiterste inschrijvingsdatum 31 maart 2022 om 23:59:59.
Je wordt verzocht eveneens voor de uiterste inschrijvingsdatum contact op te nemen met het desbetreffende diensthoofd:
Prof. dr. Steven Callens op het nummer 09 332 01 71.

https://jobs.uzgent.be/job/Resident-of-%28adjunct-%29kliniekhoofd-Algeme...

Heb je nog vragen?

Dan kan je altijd terecht voor administratieve inlichtingen bij:

Eva Colman
Dienst Personeelsadministratie
T 09 332 48 95
E eva.colman@uzgent.be

Denk zorg, denk samen – voor topteams is talent belangrijker dan afkomst, gender, leeftijd, geaardheid, religie, beperking. We moedigen alle talent aan te solliciteren.