Menubalk - In- uitloggen

Het Saxenburgh Medisch Centrum is het regionale ziekenhuis in Hardenberg en omgeving. Saxenburgh biedt op verschillende locaties medische zorg (buitenpoliklinieken in Coevorden, Ommen en Westerhaar) en ouderenzorg aan. Bij ons staat de mens in zijn of haar omgeving centraal. Onder het motto ‘Zorg dichterbij beter’ verlenen wij de best mogelijke medische zorg, zo dicht mogelijk bij de inwoners in de regio. Wij staan voor een hoge kwaliteit van zorg in combinatie met een menselijke benadering.
Wij zijn in september 2020 verhuisd naar een nieuw ziekenhuis en wij vernieuwen een aantal ouderenzorglocaties. Zo bouwen wij aan een toekomstbestendig aanbod van ziekenhuiszorg, ouderenzorg en revalidatiezorg.

Functie: 
Internist
Differentiatie: 
Hematologie
Ziekenhuis: 
Saxenburgh Medisch Centrum
Locatie: 
Hardenberg
Plaats: 
Hardenberg
Website ziekenhuis: 
www.saxenburgh.nl
Wij zoeken / wij bieden: 

Wij verwachten van de nieuwe collega (0,4-0,6 fte) dat hij/zij beschikt over goede kennis en vaardigheden van de algemene interne geneeskunde en van de hematologie. U bent gemotiveerd om actief bij te dragen aan de organisatie van de maatschap en van het ziekenhuis. Bij toetreding tot de maatschap is een goodwillregeling van toepassing.
Het Saxenburgh Medisch Centrum is een echelon D ziekenhuis en we nemen deel aan HOVON studies, wij hebben een goede samenwerking met het UMCG. U verleent zowel oncologische als benigne hematologische zorg samen met de regieverpleegkundigen hematologie/oncologie.

De maatschap Interne Geneeskunde, MDL en Longziekten bestaat uit een actieve groep van 11 medisch specialisten. Wij oefenen ons vak in de volle breedte uit en wij doen gezamenlijk de ANW-diensten. Wij hebben zitting in het stafbestuur en in het MSB bestuur. Wij werken voortdurend aan het verder optimaliseren van onze zorgverlening en aan het implementeren van alle nieuwe (digitale) zorgtechnologie.

Vacature per: 
vrijdag, 1 juli, 2022
% FTE: 
0.60
Contractvorm: 
Toetreding maatschap
Duur functie: 
onbepaald
Reden vacature: 
uitbreiding
Reageren voor: 
dinsdag, 15 maart, 2022
Wijze solliciteren / informatie: 

De vrijgevestigd medisch specialisten van het Saxenburgh Medisch Centrum hebben zich verenigd in één Coöperatie: het Medisch Specialistisch Bedrijf Saxenburgh. Er zijn ver gevorderde plannen om een combi coöperatie te vormen (Stafbestuur, Vereniging Medisch Specialisten Dienstverband en het Medisch Specialistisch Bedrijf Saxenburgh). Opname in de maatschap geschiedt als vrijgevestigd medisch specialist bij de Coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf Saxenburgh. Deze Coöperatie kent een standaard kennismakingsperiode van zes maanden.

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met
Yvonne Tromp, internist-hematoloog, telefoon 0523-276429 of
Susan Kemme, internist-oncoloog & vakgroepvoorzitter, telefoon 0523-276479.

Uw sollicitatie, vergezeld van een curriculum vitae, kunt u richten aan mevr Y.H. Tromp, internist-hematoloog: y.tromp@sxb.nl
Uw reactie ontvangen wij graag voor 15 maart 2022.