Menubalk - In- uitloggen

Het MST is een topklinisch ziekenhuis in Enschede.  Het MST heeft een aantal bijzondere functies zoals een thoraxcentrum, traumacentrum en neurochirurgie.

De vakgroep Interne Geneeskunde verricht zijn werkzaamheden met 22 internisten, en biedt een groot palet aan zorg waaronder dialyse en HIV zorg.  Binnen de hematologie worden autologe stamceltransplantaties verricht, en vindt nazorg plaats voor patiënten die een allogene stamceltransplantatie ondergingen.

In de oncologie worden vrijwel alle tumortypes behandeld, inclusief zeldzamere tumoren als hersentumoren, testistumoren en niercelcarcinomen.  Tevens is het MST een van de 14 landelijke melanoomcentra. De afdeling oncologie participeert in diverse landelijke gremia en levert een actieve bijdrage aan opleiding, wetenschappelijk onderzoek en aan Value Based Health Care trajecten.

 

Functie: 
Internist
Differentiatie: 
Oncologie
Ziekenhuis: 
Medisch Spectrum Twente
Locatie: 
Plaats: 
Enschede
Website ziekenhuis: 
www.mst.nl
Wij zoeken / wij bieden: 

Door uitbreiding en taakherschikking zoeken wij per 1 oktober 2019 een internist oncoloog (0,9-1,0 FTE)

In eerste instantie gaat het om een dienstverband voor 1 jaar, wij beogen echter een structurele uitbreiding in onze formatie oncologen.  Wij zoeken een stressbestendige all-round oncoloog met een goed gevoel voor humor.  Naast werkzaamheden in de oncologie participeert u in diensten van de algemene interne geneeskunde.

 

Vacature per: 
dinsdag, 1 oktober, 2019
% FTE: 
0.90
Contractvorm: 
Tijdelijk dienstverband
Duur functie: 
1 jaar
Reden vacature: 
uitbreiding
Reageren voor: 
zondag, 25 augustus, 2019
Wijze solliciteren / informatie: 

Voor meer informatie belt u met mw. dr. A.N.M. Wymenga, internist-oncoloog en vakgroepvoorzitter,  of met mevr M.C.J.C. Legdeur, internist-hematoloog-oncoloog en lid van het DB van de interne geneeskunde,  beiden bereikbaar via telefoon (053) 487 20 00. Op www.mst.nl leest u meer over de functie en onze organisatie. Uw schriftelijke sollicitatie, vergezeld van een curriculum vitae, kunt u voor 25 augustus 2019  richten aan Medisch Spectrum Twente, t.a.v. mevr. dr. A.N.M. Wymenga, voorzitter van de maatschap interne geneeskunde,

Postbus    50. 000, 7500 KA Enschede (a.wymenga@mst.nl of aan HRmedici@mst.nl)

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 3 en 4 september as.