Menubalk - In- uitloggen

Het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam is een middelgroot ziekenhuis met vrijwel alle medisch specialismen in huis. Het protestants-christelijke karakter van het ziekenhuis is mede bepalend voor de opvatting over patiëntenzorg: werken met hart en handen. Tevens is Ikazia een opleidingsziekenhuis voor de specialismen Inwendige Geneeskunde, Maag-, Darm- en Leverziekten, Algemene Heelkunde, Gynaecologie, Anesthesiologie en Klinische Psychologie. Meer informatie over Ikazia kun je vinden op www.ikazia.nl.

De vrijgevestigd medisch specialisten van het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam hebben zich, verdeeld over 15 specialismen, sinds 2015 verenigd in de Coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf Ikazia U.A. (MSBI). In totaal verlenen 96 medisch specialisten, met daarnaast AIOS en ANIOS, en samenwerkend met het personeel van het Ikazia Ziekenhuis, kwalitatief hoogwaardige zorg met aandacht voor de patiënt in een brede range van specialismen.

Functie: 
Internist
Differentiatie: 
Endocrinologie
Vasculaire geneeskunde
Ziekenhuis: 
Ikazia Ziekenhuis
Locatie: 
Plaats: 
Rotterdam
Website ziekenhuis: 
www.ikazia.nl
Wij zoeken / wij bieden: 

De Organisatorische Eenheid (O.E.) Inwendige Geneeskunde en MDL bestaat uit 10 internisten en 6 MDL artsen en verzorgt een GV2+ opleiding Inwendige Geneeskunde. Wij leiden met veel plezier 22 AIOS en ANIOS op. De profielen acute geneeskunde, hematologie, oncologie, vasculaire geneeskunde, endocrinologie, nefrologie en MDL-ziekten zijn vertegenwoordigd in de huidige organisatorische eenheid (O.E.). Naast een centrale rol binnen het Diabetes Kenniscentrum en het Vaat Expertise Centrum, zal je participeren in de algemene interne (poli-)klinische werkzaamheden en supervisie van de spoedeisende hulp. Ons centrale motto is: Beter voor elkaar.

Wij zoeken een enthousiaste (bijna) geregistreerde allround internist-endocrinoloog of internist-vasculair geneeskundige. Je hebt affiniteit met diabeteszorg en voelt je sterk verbonden met acute zorg. Je zult straks een centrale rol in het Diabetes Kenniscentrum vervullen en zal daar mede aansturing aan geven. Je bent gedreven en verbindend, en werkt graag in teamverband. Wij verwachten een actieve bijdrage aan de opleiding van onze arts-assistenten en coassistenten.

Vacature per: 
vrijdag, 1 juli, 2022
% FTE: 
1.00
Contractvorm: 
Toetreding maatschap
Duur functie: 
Reden vacature: 
pensionering
Reageren voor: 
maandag, 25 oktober, 2021
Wijze solliciteren / informatie: 

Wat bieden wij?
Toetreding per 1 juli 2022 tot de Coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf Ikazia U.A. als onderdeel van de organisatorische eenheid Inwendige Geneeskunde en MDL. Er is sprake van een proeftijd van 6 maanden, waarna bij gebleken geschiktheid definitieve toetreding volgt. ‘1.0 FTE’ betreft 4 dagen met achterwachtdiensten. Toetreding vindt plaats volgens de geldende richtlijnen van de Federatie Medisch Specialisten.

Zijn wij op zoek naar jou? Solliciteer snel!
Jouw sollicitatie, vergezeld van een Curriculum Vitae, kun je voor 25-10-2021 richten aan Mw. R.A. Carels, internist-acuut geneeskundige. Dit kan digitaal verstuurd worden naar onze maatschapscoördinator Mw. I. de Otter, emailadres: secr.int-mdl@ikazia.nl

Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
Verwerking van persoonsgegevens vindt plaats conform de privacyregels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie: lees de privacyverklaring voor sollicitanten.

In het kader van de wettelijke vergewisplicht maken een Verklaring Omtrent het Gedrag en het checken van referenties onderdeel uit van onze sollicitatieprocedure. Tevens wordt, indien van toepassing, navraag gedaan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd en het BIG-register geraadpleegd.

Meer informatie
Voor meer informatie over deze vacature kun je voor inhoudelijke vragen contact opnemen met Mw. R.A. Carels, internist-acuut geneeskundige, en/of Mw. H.G. Vermeulen, MDL-arts en voorzitter van onze O.E., op telefoonnummer 010-297 5136 of per email ra.carels@ikazia.nl of hg.vermeulen@ikazia.nl .
Voor overige vragen kun je contact opnemen met het bestuur MSBI via mw. dr. C. Hamerslag-Nieuwenhuijsen, directeur MSBI (telefoonnummer 010-297 5464