Menubalk - In- uitloggen

Genderhealthcare is een reguliere GGZ-instelling die zich gespecialiseerd heeft rond het thema gender. Dat betekent dat wij personen helpen bij de indicatiestelling genderdysforie en met specifieke behandelinterventies die onze cliënten nodig hebben op het gebied van de meest voorkomende comorbiditeiten. Onze aanpak zorgt voor een gedifferentieerd zorgaanbod waarbij alle aangemelde personen direct geholpen worden. We hebben ons tot dusver gericht op alleen trans- en genderdiverse personen en hebben de ambitie om onze zorg breder te trekken op het gehele gebied van gender en seksualiteit.

Durf jij het om daaraan bij te dragen vanuit jouw expertise?

WAARDES
Genderhealthcare streeft naar een transparante en open omgeving omdat we erin geloven dat dat innovatie teweegbrengt. Genderhealthcare wil door slim IT-middelen in te zetten, vooral de professional direct met de cliënten te laten werken. Onze professionals en werknemers worden gestimuleerd om expertise op te bouwen en vast te houden. Daardoor kunnen cliënten erop rekenen dat zij de beste behandeling krijgen die mogelijk is.
Deze aanpak heeft resultaat! We werken in een hecht, hardwerkend en gemotiveerd team van zeer betrokken professionals samen aan de beste zorg voor onze cliënten. We hebben een positieve en opbouwende sfeer waarin we samen de cliënten helpen vanuit ieders rol. We houden van directe communicatie en korte lijntjes waarbij we in een open en transparante sfeer met elkaar samenwerken. Vrijheid geeft verantwoordelijkheid en daarbij vragen we jou om actief bij te dragen. Een goede dosis relativeringsvermogen en humor wordt heel erg op prijs gesteld!

GENDERCURSUS
Gender zal misschien een nieuw vakgebied voor jou zijn als regiebehandelaar. Bij onze GGZ-instelling werken collega's die hiervoor nog niet actief waren in dit vakgebied. Samen met ook een supervisor -expert op het gebied van gender- hebben we samen deze kennis ons eigen gemaakt.

Dat kun jij ook!

Daarom krijg je van ons een interne opleiding waarin je zowel kennis van de doelgroep als de problematiek die bij hen voor kan komen aangereikt krijgt. Daarnaast bieden we voor de eerste inwerktijd ook interne supervisie aan op dit onderwerp.

Functie: 
Internist
Differentiatie: 
Algemeen
Generalist
Meervoudig profiel
Endocrinologie
Ziekenhuis: 
Genderhealthcare/ Genderhealthclinic (io)
Locatie: 
Kaap Hoorndreef 36
Plaats: 
Utrecht
Website ziekenhuis: 
https://genderhealthcare.com
Wij zoeken / wij bieden: 

Als arts hormoonbehandeling, start je de hormoonbehandeling voor transgenders op zodra de diagnosefase is afgerond. Je zorgt dat je samen met je collega’s in het multidisciplinaire team een succesvolle medische transitie wordt opgestart. Daarbij let jij op de lichamelijke effecten. Je zoekt actief samenwerking op met je collega’s in het academische werkveld als ook in de regionale ziekenhuizen om de kennis en expertise in onze organisatie op te bouwen en te verbreden. En je leidt de artsen op om taken onder jouw regie uit te voeren waardoor er een gedifferentieerde aanpak voor cliënten wordt ontwikkeld. Alleen de casuïstiek van cliënten die extra zorg nodig hebben komt op termijn bij jou terecht. Daarin werk je nauw samen met de psychiater om dit te verankeren in het medicatiebeleid van de instelling.
We werken in een multidisciplinair team bestaande uit psychiater, artsen, internist, (klinisch en GZ) psychologen en agogen. Als regiebehandelaar ben je betrokken bij alle zorgpaden, waarbij jij er verantwoordelijk voor bent dat alle behandelingen verlopen zoals afgesproken, bijgestuurd worden waar nodig en afgerond worden wanneer de behandeling afgerond is.

Vacature per: 
vrijdag, 18 november, 2022
% FTE: 
10.00
Contractvorm: 
Bespreekbaar
Duur functie: 
onbepaalde tijd
Reden vacature: 
uitbreiding
Reageren voor: 
vrijdag, 1 december, 2023
Wijze solliciteren / informatie: 

TAKENPAKKET
- Het opstarten van de hormoonbehandeling.
- Het supervisoren en opleiden van de artsen op het gebied van monitoren van de hormoonbehandeling
- Het uitwerken van een duidelijke processen van de hormoonbehandeling waarbij er een gedifferentieerd aanpak ontstaat tussen endocrinoloog en artsen.
- Het opstellen en uitvoeren van een opleidingsplan voor de artsen.
- Tezamen met de psychiater integreren van het voorschrijven van hormonen in het medische en medicatiebeleid van Genderhealthcare.
- Opstarten van zorgverlening van Genderhealthclinic B.V.

EISEN
- Je hebt een afgeronde opleiding als internist met als specialisatie endocrinologie of gynaecoloog of en bent BIG geregistreerd.
- Kennis van hormoonbehandeling en/ of fertiliteit.
- Affiniteit met transgender personen is een pre.
- Jouw waardes sluiten aan bij de waardes van onze organisatie.
- Gewend te zijn/ bereid zijn om zowel online als face2face te werken.
- Je bent empathisch, nieuwsgierig en respectvol.
- Proactief een steentje bij te dragen aan een organisatie in de formalisatiefase.
- Affiniteit met het onderwerp gender danwel de doelgroep trans personen is een pre,
- Ervaring met verslaving, suïcidaliteit, autisme, trauma en systemisch werken.
- Bij voorkeur tussen 4-12 uur per week beschikbaar.
- Dienstverband, ZZP of in het kader van een verlengde arm vanuit een regionaal of Academisch ziekenhuis.
- Kandidaten uit andere Europese landen zijn welkom, zolang de Nederlandse taal op het vereiste niveau ligt zodat ook de BIG-registratie op orde is.