Menubalk - In- uitloggen

Zuyderland Medisch Centrum is een van de Samenwerkende Topklinische opleidings Ziekenhuizen (STZ). STZ ziekenhuizen onderscheiden zich door steeds de voorhoede positie te kiezen met patiënt gericht wetenschappelijk onderzoek, topklinische zorg en opleiding. Zij richten zich hierbij op de volgende kernthema's: innovatie, medisch leiderschap en transitie van de zorg.

 

Over Zuyderland Medisch Specialistisch Bedrijf

Binnen het Medisch Specialistisch Bedrijf Zuyderland zijn vrijgevestigd medisch specialisten en medisch specialisten in loondienst van Zuyderland Medisch Centrum verenigd. De circa 400 medisch specialisten hebben zich samengevoegd in vakgroepen. Zuyderland is als één van de 26 Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) landelijk koploper met 12 erkende topklinische functies en sedert 2003 NIAZ-geaccrediteerd.

Functie: 
Chef de clinique
Differentiatie: 
Ouderengeneeskunde
Ziekenhuis: 
Zuyderland Medisch Centrum
Locatie: 
Plaats: 
6162 BG Geleen
Website ziekenhuis: 
www.zuyderland.nl/
Wij zoeken / wij bieden: 

De vakgroep

Onze vakgroep Klinische Geriatrie bestaat uit 4 klinisch geriaters en 4 internisten ouderengeneeskunde. Het specialisme wordt in de volle breedte uitgeoefend. Er is opleidingsbevoegdheid voor de opleiding Klinische Geriatrie, MDL en Interne Geneeskunde. Wetenschappelijk onderzoek binnen de vakgroep Klinische Geriatrie richt zich op dit moment met name op farmacologie, sarcopenie en fysiek functieverlies. We werken samen met de internisten en MDL-artsen in een samenwerkingsverband.

Profiel
Vanwege zwangerschapsverlof van een collega zijn wij op zoek naar tijdelijke vervanging in de vorm van een klinisch geriater danwel internist ouderengeneeskunde.

Van de kandidaat wordt verwacht:

• Goede contactuele eigenschappen zowel in omgang met patiënten, als met collegae en overige medewerkers;
• Een actieve deelname aan de opleiding van arts-assistenten en co-assistenten;
• Actieve deelname in de dienstenstructuur.

Ons aanbod

De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan met het Medisch Specialistisch bedrijf Zuyderland, voor de periode 17 mei 2021 tot 6 september 2021. Er is sprake van werkzaamheden in avond, nacht en weekenden. Salariëring vindt plaats conform de AMS-regeling.

Vacature per: 
maandag, 17 mei, 2021
% FTE: 
0.80
Contractvorm: 
Tijdelijk dienstverband
Duur functie: 
voor periode zwangerschapsverlof tot 6 september
Reden vacature: 
zwangerschapsverlof
Reageren voor: 
zondag, 21 februari, 2021
Wijze solliciteren / informatie: 

Interesse

Informatie kan worden ingewonnen bij dr. F. Plum (internist ouderengeneeskunde, vakgroepvoorzitter) en dr. W. Sipers (klinisch geriater, opleider) via 088-4599713 of mevr. dr. K. Pickwell, voorzitter Co-MIK, via 088-4599707. Schriftelijke sollicitaties, vergezeld van een curriculum vitae, kunnen tot 21 februari 2021 gestuurd worden naar het bestuur Medisch Specialistisch Bedrijf Zuyderland, Postbus 5500, 6130 MB Sittard of per mail via msb-recruitment@zuyderland.nl

 

Aanvullende informatie

Het online screenen, bijvoorbeeld via zoekmachines en social networks kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Voor de meeste functies binnen Zuyderland wordt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) gevraagd. Voorafgaande aan een indiensttreding zal hierover nadere informatie worden verstrekt.