Menubalk - In- uitloggen

Ben jij die overtuigende chef de clinique internist-ouderengeneeskunde die wij zoeken, of rond jij je opleiding binnenkort af?

Wij zoeken, na pensionering van één van onze gewaardeerde collega’s eerder dit jaar, een chef de clinique internist-ouderengeneeskunde (0,8 fte). Je taak zal zijn de zorg voor de oudere patiënt binnen onze vakgroep verder te ontwikkelen. Daartoe word je nauw betrokken bij de werkzaamheden op de poli en in de kliniek en bij het onderwijs aan assistenten en internisten. Je zult poli doen, waarbij met name somatische multimorbiditeit bij ouderen je speciale aandacht heeft. Je zult arts-assistenten, co-assistenten en verpleegkundigen in de kliniek, op de poli en bij klinische consulten superviseren en doet diensten interne geneeskunde, waarbij je actief bent op de SEH. Tevens zal je samen met anderen de mogelijkheden inventariseren tot het opzetten van een expertisepoli in samenwerking met de vakgroep geriatrie en andere specialismen binnen ons ziekenhuis.
Je bent een geregistreerde internist-ouderengeneeskunde die bewezen beschikt over goede communicatieve en vakinhoudelijke vaardigheden, goede organisatorische/management en logistieke kwaliteiten. Tenslotte heb je affiniteit met opleiden en ben je in staat binnen onze vakgroep het belang van ouderengeneeskunde voor het voetlicht te brengen.

De Vakgroep Interne Geneeskunde Rijnstate bestaat uit 33 internisten. Naast de algemene interne geneeskunde heeft elke internist één van de aandachtgebieden acute geneeskunde, allergologie/klinische immunologie, endocrinologie, hematologie, infectieziekten, intensive care, nefrologie, oncologie, ouderengeneeskunde of vasculaire geneeskunde. Als vakgroep vinden wij het belangrijk dat naast het doen van patiëntenzorg elk vakgroeplid kan excelleren op het gebied van opleiding, wetenschappelijk onderzoek of management.
In Arnhem Noord beschikt de interne geneeskunde over 80 bedden. Ook zijn de internisten werkzaam op de IC met 15 bedden en de MC met 6 bedden, alsmede op de dialyseafdelingen Arnhem Noord en Zevenaar die over 38 stations beschikken. Er is tevens een thuisdialyseprogramma.
Circa 35 AIOS en ANIOS zijn binnen de interne geneeskunde actief. De vakgroep heeft opleidingsbevoegdheid interne geneeskunde voor de opleidingsduur van 4 jaar en verzorgt daarnaast de basisopleiding voor MDL, cardiologie, reumatologie, longziekten en geriatrie. Ouderengeneeskunde is één van de belangrijke leerlijnen binnen de opleiding. Naast ANIOS, zijn co-assistenten, PA’s dialyse, verpleegkundig specialisten en verpleegkundig consulenten werkzaam binnen de interne geneeskunde.
De sectie ouderengeneeskunde geeft vorm en inhoud aan de ouderengeneeskunde binnen de vakgroep. De sectie werkt op de multidisciplinaire ouderenafdeling nauw samen met geriaters en werkt met hen nauw samen op het gebied van de nefro- en onco-geriatrie.

Functie: 
Chef de clinique
Differentiatie: 
Ouderengeneeskunde
Ziekenhuis: 
Rijnstate Ziekenhuis
Locatie: 
Plaats: 
ARNHEM
Website ziekenhuis: 
www.rijnstate.nl en www.werkenbijrijnstate.nl
Wij zoeken / wij bieden: 

Rijnstate biedt jou
- Een aanstelling voor 0,8 fte voor de duur van een 2 jaar in dienst van de Coöperatie Medisch Specialisten Rijnstate (CMSR).
- Salariëring en arbeidsvoorwaarden zijn conform de AMS-regeling.
- Een enthousiaste, ambitieuze en laagdrempelige vakgroep interne geneeskunde.
- De vooruitstrevende atmosfeer met aandacht voor de breedte van het vak.
- Een goed klimaat voor onderzoek en wetenschap.
- De gevarieerde woonomgeving van de stad Arnhem met zowel de natuur, stadsparken als musea en theaters, met een centrale ligging binnen Nederland.

Vacature per: 
woensdag, 1 december, 2021
% FTE: 
80.00
Contractvorm: 
Tijdelijk dienstverband
Duur functie: 
2 jaar
Reden vacature: 
pensionering
Reageren voor: 
zondag, 26 september, 2021
Wijze solliciteren / informatie: 

Ben jij de internist-ouderengeneeskunde die wij zoeken? Reageer dan uiterlijk 26 september 2021 op deze vacature. Richt je motivatiebrief en curriculum vitae aan de heer J.P. Heinen (Jeroen), vakgroepmanager via jheinen@rijnstate.nl. Gezien de gewenste startdatum van 1 december 2021 zullen wij op zo kort mogelijke termijn deze procedure een vervolg geven.

Voor meer informatie over de functie kun je via 088 005 6735 contact opnemen met Ruth Ekhart, oudergeneeskunde, Theo van Voorthuizen, voorzitter van de vakgroep, Jacobien Verhave, Mark Claassen, bestuursleden of met Jeroen Heinen, vakgroepmanager, bereikbaar via 088 005 6791.
Van alle medewerkers wordt voorafgaand aan de indiensttreding een verklaring omtrent gedrag (VOG) gevraagd. De kosten hiervan worden vergoed.