Menubalk - In- uitloggen

Werken bij Medisch Spectrum Twente (MST) is werken in één van de grootste topklinische ziekenhuizen in Nederland. Met vier locaties is MST altijd dichtbij en levert het basiszorg èn specialistische medische zorg. Samen met 3.500 collega’s, waaronder 235 medisch specialisten, werk je vóór en met patiënten in een gastvrije, hoogwaardige en veilige omgeving. Begin 2016 openden wij ons nieuwe ziekenhuis, één van de jongste en meest moderne ziekenhuizen van Nederland.

De vakgroep Interne Geneeskunde verricht zijn werkzaamheden met 25 internisten, en biedt een groot palet aan zorg waaronder dialyse, intensieve hematologie met autologe stamceltransplantaties en nazorg voor patiënten die een allogene stamceltransplantatie ondergingen. In de oncologie worden vrijwel alle tumortypes behandeld, inclusief zeldzamere tumoren als melanomen, hersentumoren, testistumoren en niercelcarcinomen.  Bij de endocrinologie worden schildkliercarcinomen behandeld en in het MST vindt ook hypofysechirurgie plaats. De infectieziekten heeft een grote populatie HIV patiënten, en is actief betrokken bij het “antibiotic stewardship”.

Functie: 
Chef de clinique
Differentiatie: 
Acute geneeskunde
Infectieziekten
Ziekenhuis: 
Medisch Spectrum Twente
Locatie: 
Plaats: 
Enschede
Website ziekenhuis: 
www.mst.nl
Wij zoeken / wij bieden: 

Onder andere door taakherschikkingen en implementatie van een nieuw EPD hebben wij op korte termijn een tijdelijke vacature voor een

 Internist- infectioloog / acute geneeskunde  (0,8-1,0 FTE)

Het betreft een dienstverband voor 1 jaar.

Wij zoeken een infectioloog met bij voorkeur een dubbelregistratie en/of belangstelling voor de acute geneeskunde.

U zal zowel poliklinische als klinische taken verrichten en betrokken zijn bij het  äntibiotic stewardship

Vacature per: 
woensdag, 1 december, 2021
% FTE: 
0.90
Contractvorm: 
Tijdelijk dienstverband
Duur functie: 
1 jaar
Reden vacature: 
Reageren voor: 
zondag, 24 oktober, 2021
Wijze solliciteren / informatie: 

Voor meer informatie belt u met mw. dr. A.N.M. Wymenga, internist-oncoloog en vakgroepvoorzitter, bereikbaar via telefoon (053) 487 20 00. Op www.mst.nl leest u meer over de functie en onze organisatie. Uw schriftelijke sollicitatie, vergezeld van een curriculum vitae, kunt u voor 24 oktober 2021 richten aan mw.dr. A.N.M. Wymenga, voorzitter van de vakgroep interne geneeskunde, en enkel via onze website insturen.

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden 26 oktober 2021