Menubalk - In- uitloggen

Het Elkerliek Ziekenhuis is een middelgroot opleidingsziekenhuis in de regio Zuid-Oost Nederland. Je komt in dienst bij het Medisch Specialistisch Bedrijf Peelland (MSB) waar het specialisme Interne Geneeskunde een onderdeel van is. Het MSB is op 1 januari 2015 opgericht en er zijn ongeveer 100 medisch specialisten aangesloten, verdeeld over 15 specialismen. Het MSB heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Elkerliek Ziekenhuis ten behoeve van de levering van medisch specialistische zorg.

De Interne Geneeskunde wordt binnen dit ziekenhuis in de breedte uitgeoefend, de samenwerking met de andere vakgebieden in het ziekenhuis is nauw. Er zijn korte lijnen in de patiëntenzorg. Voor de hoog specialistische zorg is er een intensieve samenwerking met de ziekenhuizen in de omgeving. Er zijn binnen de Interne Geneeskunde diverse aandachtsgebieden actief, zoals de diabetologie, endocrinologie, hematologie-oncologie en nefrologie. Daarbij wordt de gastro-enterologische zorg gedeeld met de vakgroep MDL.

Samenstelling Organisatorische Eenheid Interne Geneeskunde en MDL

De OE bestaat uit 10 internisten en 4 MDL-artsen. Er wordt in een prettige werkomgeving constructief en collegiaal samengewerkt. De interne praktijk wordt in volle omvang beoefend met naast de algemene interne geneeskunde subspecialisaties in oncologie, hematologie, endocrinologie, nefrologie en infectieziekten. De MDL praktijk maakt een sterke groei door en participeert in het landelijk bevolkingsonderzoek naar dikke- darmkanker.

De OE heeft opleidingsbevoegdheid voor de G-opleiding interne geneeskunde in affiliatie met het MUMC en participeert daarnaast in de opleiding van specialisten ouderenzorg en co-assistenten.

Functie: 
Chef de clinique
Differentiatie: 
Hematologie
Vasculaire geneeskunde
Ziekenhuis: 
Elkerliek Ziekenhuis
Locatie: 
Plaats: 
Helmond
Website ziekenhuis: 
www.elkerliek.nl
Wij zoeken / wij bieden: 

Per direct ontstaat binnen de Organisatorische Eenheid (OE) Interne Geneeskunde en Maag-, Darm-, Leverziekten  een vacature voor een

 

Internist, chef de clinique

0,8 fte

 

Onze voorkeur gaat uit naar een enthousiaste, flexibele collega die goed in teamverband kan werken en goed kan samenwerken met verschillende disciplines. Je zult poliklinische werkzaamheden verrichten. Daarnaast zul je bijdragen aan het opzetten van een nieuw antistollingscentrum. Dit zal onderling worden afgestemd met de OE. Je werkt nauw samen met de andere leden van de OE.

Vacature per: 
dinsdag, 10 september, 2019
% FTE: 
0.80
Contractvorm: 
Tijdelijk dienstverband
Duur functie: 
12 maanden met eventueel mogelijkheid tot verlenging tot 24 maanden
Reden vacature: 
Reageren voor: 
dinsdag, 1 oktober, 2019
Wijze solliciteren / informatie: 

Uw schriftelijke sollicitatie met curriculum kun je richten aan de OE Interne Geneeskunde/MDL,  Elkerliek Ziekenhuis, t.a.v. dhr. P. Boxma, Internist-nefroloog en voorzitter OE Interne Geneeskunde/MDL, Postbus 98, 5700 AB Helmond, e-mailadres verenigingmedischestaf@elkerliek.nl

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij drs. P. Boxma, Internist-nefroloog en voorzitter dagelijks bestuur of drs. J. Ramaker, MDL arts en vicevoorzitter a.i. dagelijks bestuur of mw. drs. Knippels, Internist. Bereikbaar via telefoonnummer 0492-595789.