Menubalk - In- uitloggen

Update Leidraad “Testbeleid en inzet zorgmedewerkers in het ziekenhuis” gepubliceerd

In de herziene leidraad ‘Testbeleid en inzet zorgmedewerkers in het ziekenhuis’ wordt een onderscheid gemaakt tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde medewerkers. De reden hiervoor is dat vaccinatie de kans op ziekte en transmissie beïnvloedt. De aanbevelingen die in de leidraad worden beschreven, zijn van toepassing op alle ziekenhuizen en alle instellingen binnen de medisch-specialistische zorg, maar kan afhankelijk van de lokale omstandigheden verder worden aangescherpt.