Menubalk - In- uitloggen

Top 10 kennisvragen ZE&GG gepubliceerd

Een belangrijk onderdeel van het programma ZE&GG is het gezamenlijk vaststellen van kennisvragen binnen de medisch specialistische zorg waarvoor zorgevaluatie nodig is. Een van de acties van ZE&GG is om in 2020 een collectieve handelingsagenda vast te stellen van de top 10 onderwerpen o.b.v. de reeds vastgestelde prioriteringscriteria. Uit een totaal van 268 ingediende kennisvragen is een top 10 vastgesteld en op 1 december jl. gepubliceerd. Zie onderstaand overzicht voor de top 10.

De NIV is trots op deze resultaten: één van de kennisvragen betreft een NIV-vraag (Klinische Farmacologie), maar daarnaast zijn internisten een belangrijke partij bij nog drie aanvullende kennisvragen.

De geselecteerde kennisvragen worden momenteel verder uitgewerkt en ingediend voor financiering. Definitieve besluitvorming volgt in oktober 2021.

Wordt u door een andere partij benaderd voor de verdere uitwerking van een kennisvraag? Informeer het NIV-bureau dan via info@internisten.nl

 

 

Kennisvraag

Betrokken specialismen (niet uitputtend)

1

Wat is het effect van het personaliseren van de nacontrole en nazorg met behulp van informatie over het persoonlijke risico op terugkeer van kanker en het risico op lange termijn gezondheidklachten op: (1) zelfredzaamheid van de patiënt, en gedeelde besluitvorming over de nazorg/nacontrole, (2) effectiviteit en efficiëntie van de nazorg/nacontrole, en (3) kwaliteit van leven van de patiënt27NVZMSZ/

Chirurgen, verpleegkundig specialisten, radiotherapeuten, medisch oncologen, radiologen, huisartsen

2

Wat is de beste behandeling, in termen van (1) kwaliteit van leven, (2) kosteneffectiviteit en (3) progressievrije overleving, voor mannen met hoog risico prostaatkanker (cT2c-T3a-b N0-1 M0 en/of ISUP graad 4-5): een radicale prostatectomie of radiotherapie?

Urologen, radiotherapeuten-oncologen

3

Kan een preoperatief MDO voor hoog risico patiënten, na selectie mbv een risicocalculator, onnodige operaties en complicaties voorkomen en de kwaliteit van leven verhogen voor deze patiënten.

Anesthesiologen en alle chirugische disciplines

4

Is een nieuw diagnostisch traject van primair CT coronair angiografie, gevolgd door non-invasieve functionele beeldvorming bij obstructief coronairlijden, kosteneffectiever dan de huidige zorg bij patiënten met stabiele angina pectoris?

Cardiologie, radiologie en cardio-thoracale chirurgie

5

Wat zijn de effecten van advanced life care planning (en shared decision making) bij patiënten met dementie?

Geriaters, internisten

6

Wat is de beste behandeling voor slikproblemen bij kwetsbare ouderen?

Huisartsen, logopedisten en KNO-artsen

7

Wat is de effectiviteit van verschillende systemische behandelingen en lichttherapie bij patiënten met constitutioneel eczeem (CE)?

Dermatologen, kinderartsen, verpleegkundigen en psychologen

8

Veilige en effectieve behandelalternatieven voor antibiotica bij katheter geassocieerde urineweginfecties (UWI)

Urologie, interne geneeskunde, microbiologie, NHG

9

Less is more. Reductie in medicatie voor een betere kwaliteit van leven.

Internisten, geriaters, (ziekenhuis)apothekers, huisartsen (en eigenlijk iedereen die voorschrijft)

10

Wat is het effect van behandeling met statines bij oudere patiënten (> 70 jaar) met een doorgemaakte TIA of doorgemaakt herseninfarct op het voorkomen van recidieven en op de kwaliteit van leven?

Neurologen, geriaters, internisten ouderengeneeskunde en huisartsen