Menubalk - In- uitloggen

Terugblik en toelichting n.a.v. webinar 30 maart

 Toelichting

Nierinsufficiëntie en COVID

“We zien niet heel veel nierinsufficiëntie bij COVID-19. Als het er al is, is het vaak een milde pre-renale nierinsufficiëntie, die snel herstelt met infuus of het verbeteren orale intake, evt. i.c.m. staken van antihypertensiva.  We zijn wel voorzichtig met vullen, omdat we vaak overvulling zien. Waarschijnlijk wordt de pre-renale nierinsufficiëntie veroorzaakt door verminderde intake bij ziek zijn en de verminderde smaak en geur. We zien opvallend veel, overwegend milde, hyponatriemie bij of een absoluut tekort, of SIADH bij de longafwijkingen (en mogelijk vaak ook een combinatie). Dit is een extra reden om terughoudend te zijn met  vulling. We proberen dan vaak wat extra orale (zout)intake aan te bieden.  Presentatie is meestal mono-orgaan falen, dus alleen respiratoire insufficiënt. Wel ontwikkelen sommige patiënten als ze eenmaal op de IC zijn beland multiorgaanfalen, waaronder ook ernstige nierfunctiestoornissen.”

Wat te doen bij klinische verdenking COVID en negatieve PCR:

“Volgens het huidige protocol in Bernhoven wordt bij een klinisch hoge verdenking (op basis van symptomen, typische labafwijkingen zoals lymfopenie, verhoogd LDH en typische afwijkingen op beeldvorming) en een negatieve PCR na 48 uur een oro/nasopharynx swab herhaald. Indien mogelijk wordt er (geïnduceerd) sputum opgevangen om een PCR in te zetten (cave: aerosolvorming) of bij diarree kan een PCR op ontlasting ingezet worden (diagnostische waarde is nog discutabel). Patiënten blijven bij hoge verdenking in isolatie. Blijf nadenken over een alternatieve diagnose.

Als er een hoge verdenking COVID blijft bestaan (en er is sprake van een ontbrekende alternatieve diagnose) met 2x een negatieve PCR dan beschouwen we patiënten toch als COVID positief. Meer ziekenhuizen in onze regio hebben een vergelijkbaar protocol.”

“Vraag waarom PCR negatief is zou je bij de viroloog neer kunnen leggen. Wel weten we dat de manier van afname en waar afname plaatsvindt heel bepalend is. Nasopharynx is het gevoeligst, maar de wattenstokjes moeten wel diep genoeg ingebracht worden en daar zit vaak het probleem. Onze grove inschatting is dat we 10 tot 20 procent van de COVID patiënten missen als je alleen op de PCR vaart (we hebben het dan over hoogverdachte COVID op CT, geen alternatieve diagnose (bacterieel, viraal, systeem ziekte) en verder ook typisch beloop COVID-19.  

Of je de PCR kan gebruiken om mensen niet meer te isoleren is nog minder bekend. Hij kan lang positief blijven, maar dat zegt mogelijk niets over de besmettelijkheid. Of een negatieve PCR betekent dat iemand minder besmettelijk is, is volgens ons ook nog niet bekend.”