Menubalk - In- uitloggen

Oproep aan alle internisten | advies opname ICU

Vanwege de verdere ontwikkeling van de COVID-19-epidemie is een advies opgesteld voor ICU-opname van oncologische en hematologische patiënten met respiratoire insufficiëntie door een COVID-19-infectie.
Dit advies, dat is opgesteld door de NVMO, NVvH, NVALT, NVRO, NIV-sectie IC en NVIC.

Voor het bestand dient u in te loggen. Bekijk hier hoe.


De sectie IC van de NIV heeft een belangrijke oproep aan alle internisten. Het betreft o.a. zaken als triage, inzet apparatuur, personele ondersteuning, step-down faciliteiten en terugplaatsingsbedden. De volledige oproep kunt u hier teruglezen. Zie bijgevoegd document.