Menubalk - In- uitloggen

Intensive Care

Intensive Care geneeskunde is in Nederland een subspecialisme van de volgende moederspecialismen:

In de Gemeenschappelijke Intensive Care Commissie (GIC) zitten alle opleiders Intensive Care geneeskunde en afgevaardigden van de bovenstaande verenigingen. De GIC adviseert de verenigingen ten aanzien van opleiding en (her)registratie in de differentiatie IC-geneeskunde. Ook visiteert de GIC de opleidingsbevoegdheid van het aandachtsgebied Intensive Care geneeskunde. Over de uitkomst van de opleidingsvisitatie wordt verslag uitgebracht aan de diverse concilia.

Afgevaardigden in de GIC (namens de NIV)
Prof.dr. A.R.H. (Arthur) van Zanten
Dr. E.J. (Erik Jan) van Lieshout 

Afgevaardigde in het Concilium
Prof.dr. A.R.H. (Arthur) van Zanten