Menubalk - In- uitloggen

Bloedtransfusiegeneeskunde

De visitaties van de differentiatiestage vinden é=twee jaar voorafgaand aan de Interne Geneeskunde visitatie plaats. Hiervoor moet formulier A worden ingevuld. Dit formulier dient tezamen met het opleidingsplan, waarin ook de beschrijving van stages en duur staan benoemd, naar het NIV-bureau te worden gemaild.

Zie ook de algemene informatie bij visitatie opleiding.