Menubalk - In- uitloggen

Visitatie opleiding

De opleidingsvisitaties interne geneeskunde worden uitgevoerd door leden van de Plenaire Visitatiecommissie (PVC) in opdracht van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). De RGS verstuurt de betreffende documenten voor de opleidingsvisitatie.

Het Bureau van de NIV maakt de afspraken voor de opleidingsvisitatie en stelt een visitatiecommissie ad hoc samen.

De visitaties van de differentiatiestages worden georganiseerd door het bureau van de NIV in overleg met de Secties van de differentiaties. De Secties stellen een visitatiecommissie ad hoc samen, aangevuld met een lid van het Concilium. Sinds 1 januari 2016 gaat een ambtelijk secretaris mee voor de verslaglegging. De opleiders van de differentiaties ontvangen hiervoor een factuur. Er is een nieuw reglement voor de opleidingen in een enkelvoudige differentiatie en het daartoe behorende meervoudige differentiatieonderdeel opgesteld (voorheen VAD-reglement), waarin de volgende procedures worden beschreven.
- Eerste erkenningsaanvraag voor opleidingen in een enkelvoudige differentiatie en het daartoe behorende meervoudige differentiatieonderdeel:
- Aanvraag erkenning zelfstandige opleiding
- Aanvraag erkenning niet-universitaire stage
- Visitatie van opleidingen in een enkelvoudige differentiatie en het daartoe behorende meervoudige differentiatieonderdeel.